Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Prestiżowe logo HR Excellence in Research dla Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka otrzymała wczoraj prestiżowe logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską. Przyznane logo jest potwierdzeniem, że nasza uczelnia zapewnia naukowcom najlepsze warunki pracy stymulujące rozwój ich kariery -– mówi rektor prof. Stanisław Bielecki. Politechnika Łódzka, jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju, która uzyskała certyfikat i trzecią w Polsce.

Komisja Europejska po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny podkreśliła w podjętej decyzji znaczenie przyjętej przez Politechnikę Łódzką strategii i planowanych działań w zakresie HR, potwierdzających zaangażowanie uczelni w proces ciągłego rozwoju zgodny z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

- Logo HR Excellence in Research niesie ze sobą międzynarodowe korzyści – mówi rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki. – Jest to przede wszystkim potwierdzenie wobec naszych zewnętrznych partnerów faktu, że Politechnika Łódzka jest atrakcyjnym środowiskiem pracy dla naukowców, również z zagranicy. Uczelnia zyskuje większą rozpoznawalność w europejskim obszarze badawczym, większą atrakcyjność jako partner w międzynarodowych projektach, dzięki dodatkowym punktom uzyskiwanym przy składaniu wniosków o środki z ogólnoeuropejskiego programu Horyzont 2020.

Z perspektywy krajowych korzyści można wymienić zapowiadane przez MNiSW uwzględnianie logo przy parametryzacji jednostek naukowych, akredytacjach oraz w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

 


Data dodania:2016-05-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE