Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Czy Inżynieria kosmiczna to kierunek studiów odpowiadający na potrzeby rynku?Po raz kolejny Politechnika Łódzka prowadzić będzie nabór na studia I stopnia na kierunku Inżynieria kosmiczna. To jedna z unikatowych propozycji na edukacyjnej mapie Polski.

Może wydawać się, że jest Inzynieria kosmiczna to kierunek dający absolwentom ograniczone możliwości zatrudnienia, bowiem kosmos brzmi dla wielu dość abstrakcyjnie. Organizatorzy kształcenia przekonują jednak, że jest inaczej.

 

- Przygotowujemy młodych adeptów nauk kosmicznych do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń w przestrzeni kosmicznej oraz w innych warunkach ekstremalnych – mówi dr hab. Bożena Pietrzyk, opiekunka kierunku. – Pierwszy rocznik wkrótce przystąpi do wyboru specjalizacji. Jedna z nich dotyczy materiałów i konstrukcji zaawansowanych maszyn i urządzeń, których dobór do konkretnych zastosowań jest zagadnieniem wymagającym innowacyjnych technik i technologii. Druga specjalność związana jest z projektowaniem i sterowaniem złożonych systemów urządzeń.

 

Wsparciem w zdobywaniu umiejętności i poznawaniu środowiska potencjalnych pracodawców są miesięczne praktyki organizowane po 4 i po 6 semestrze.

 

Całe studia trwają 7 semestrów. Zajęcia, z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów, prowadzą specjaliści różnych dziedzin z Politechniki Łódzkiej, wspomagani przez ekspertów zewnętrznych. W bieżącym roku akademickim studenci uczestniczyli w cyklu wykładów eksperckich z astronautyki, które prowadził przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN prof. Piotr Wolański. Wcześniej studenci mieli też okazję spotkać się z pracownikiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, który opowiadał o planowaniu misji kosmicznych i sterowaniu satelitami. Jeden z przedmiotów na 6 semestrze będzie prowadzony przez specjalistę z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

 

- Wielu ludziom wydaje się, że inżynieria kosmiczna to tylko wąski obszar gospodarki m.in. produkcja promów kosmicznych, czy eksploracja kosmosu. W rzeczywistości jest inaczej, inżynieria kosmiczna to szeroki obszar gospodarki o możliwościach rozwoju dla młodych, kreatywnych osób. Wiele przedsiębiorstw współpracujących z przemysłem kosmicznym dostarczając elementy niezbędne do produkcji gotowych systemów kosmicznych jest także producentami materiałów, bądź rozwiązań dla innych sektorów gospodarki. Doświadczenie zdobywane przez firmy opracowujące rozwiązania dla przemysłu kosmicznego jest podstawą dla nowych, innowacyjnych wyrobów wykorzystywanych w życiu codziennym, począwszy od zabawek, a kończąc na systemach informatycznych. Rozpatrując rynek pracy należy wskazać ogromny potencjał możliwości zatrudnienia dla absolwentów inżynierii kosmicznej – podkreśla dr hab. Pietrzyk.

 

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie, trzeba powiedzieć, że Inżynieria kosmiczna to kierunek studiów zdecydowanie odpowiadający na potrzeby rynku. Daje wiedzę, umiejętności oraz stanowi podstawę do dalszej kariery zawodowej, nie tylko w obrębie przemysłu kosmicznego, ale również w innych gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle maszynowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, chemicznym, energetycznym, czy w sektorze nowoczesnych technologii. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą na pracę na stanowiskach, m.in., konstruktorów, technologów, automatyków, konsultantów oraz projektantów w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

 


Data dodania:2017-05-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE