Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Komunikat Rektora Politechniki Łódzkiej, 11 marca 2020 r.Komunikat jest wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej.

 

1. W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. we wszystkich formach i poziomach kształcenia, z wyłączeniem tych prowadzonych w formie zdalnego kształcenia.

 

Dotyczy to kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia, studiach doktoranckich, w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ, na studiach podyplomowych, na kursach i szkoleniach.

Dotyczy to również egzaminów, zaliczeń, konsultacji i innych form wymagających bezpośredniego kontaktu osób. Nie dotyczy to egzaminów dyplomowych, których termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu.

 

2. Zawiesza się wszelką działalność w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego PŁ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ.

 

3. Odwołuje się wszystkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Politechnikę Łódzką oraz na jej terenie.

 

4. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych. O zasadności i zgodzie na wyjazdy służbowe krajowe decyduje dziekan lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej. W przypadku administracji centralnej odpowiednio Rektor, właściwy Prorektor, Kanclerz i Kwestor.

 

5. Wstrzymuje się przyjazdy do Politechniki Łódzkiej gości zagranicznych.

 

6. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich PŁ i wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 

7. Zaleca się opuszczenie miejsc zakwaterowania w domach studenckich PŁ.

 

8. Zawiesza się działalność Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” oraz Biblioteki Politechniki Łódzkiej, przy czym dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej zawiesza się korzystanie z wypożyczalni i z czytelni.

 

9. Zawiesza się treningi w sekcjach sportowych Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej i KU AZS PŁ realizowane w obiektach Politechniki Łódzkiej.

 

10. Zawiesza się przedsięwzięcia realizowane przez organizacje studenckie i koła naukowe, z wyłączeniem nadawczej działalności Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.

 

11. Zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 

12. Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej. O zakresie i czasie wykonywania pracy zdalnej decyduje bezpośredni przełożony.

 

13. W pozostałych zakresach Uczelnia funkcjonuje bez zmian.

 

14. Wszelkie pytania należy kierować na adresy mailowe odpowiednio:

 

- pracownicy i doktoranci: koronawirus.pracownik@info.p.lodz.pl

- studenci: koronawirus.student@info.p.lodz.pl

 

15. Dalsze informacje będą przekazywane kolejnymi komunikatami.

 

16. Komunikat wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r. i obowiązuje od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Rektor Politechniki Łódzkiej

prof. Sławomir Wiak

 


Data dodania:2020-03-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
komunikat_nr_1_11_03_2020.pdf1.14 MB

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE