© OPRACOWANIE: dr inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, mgr inż. arch. Agata Glinkowska, mgr inż. arch. Rafał Szrajber, mgr inż. arch. Paweł Witczak, Maciej Urbaniak

Aktualizacje modelu i mapy:
dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, dr inż. arch. Agata Glinkowska