Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Naukowcy PŁ opracowują nową generację hybrydowych paneli fotowoltaicznychW Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ naukowcy pracują nad innowacyjnym rozwiązaniem - hybrydowymi panelami fotowoltaicznymi.

 

 

Zespół projektowy od lewej - z Wydz. Mech. PŁ - prof. P. Niedzielski, dr inż. M. Czerniak-Reczulska, z firmy FlexiPower Group - M. Post, z WEEIA – prof. Z. Lisik, mgr inż. Z. Szczepaniak, dr inż. K. ZnajdekZespół pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lisika z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki proponuje zastąpienie standardowych kolektorów solarnych superefektywnymi rozwiązaniami opracowanymi dla przyrządów półprzewodnikowych, które są zintegrowane z elementami fotowoltaicznymi. Dzięki tej innowacji powstanie rozwiązanie o wysokiej efektywności przetwarzania energii słonecznej w energię użyteczną.

 

 


Według badaczy to nowatorskie rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do obecnej oferty rynkowej i może okazać się nawet tańsze. Zastosowanie solarnego panelu hybrydowego zwiększy efektywność pozyskiwania energii elektrycznej. Schemat konstrukcji zaproponowanej w projekcie


- Nasze rozwiązanie może znaleźć szerokie zastosowanie w domowych instalacjach fotowoltaicznych oraz w instalacjach dla "małego biznesu" - do 40 kW mocy znamionowej, gdzie energia elektryczna będzie mogła zostać wykorzystana na potrzeby własne, a ciepła woda do celów technologicznych - wyjaśnia prof. Zbigniew Lisik.


Data dodania:2020-09-03
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Zespół projektowy od lewej - z Wydz. Mech. PŁ - prof. P. Niedzielski, dr inż. M. Czerniak-Reczulska, z firmy FlexiPower Group - M. Post, z WEEIA – prof. Z. Lisik, mgr inż. Z. Szczepaniak, dr inż. K. Znajdek

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE