Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Newsletter

Newsletter Politechniki Łódzkiej

Wskaż kategorię newslettera, którą chcesz zasubskrybować lub z której chcesz zrezygnować:

Newsletter p.lodz.pl
Newsletter rekrutacja.p.lodz.pl

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116 (Dział Promocji) moich danych osobowych w celu realizacji usługi przesyłania newslettera na podstawie dobrowolnej zgody. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka (PŁ);
  2. punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w PŁ jest Inspektor Ochrony Danych - rbi@adm.p.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania Newslettera PŁ na podstawie Pani/Pana zgody;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania usługi, jaką jest newsletter. W momencie wstrzymania usługi dane zostaną usunięte. 
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rbi@adm.p.lodz.pl;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Graficzne pułapki CAPTCHA


Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE