Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nominacja profesorska na PŁPrezydent RP Andrzej Duda podpisał, 11 maja, akt nominacji dla prof. Doroty Światłej - Wójcik z Wydziału Chemicznego PŁ. Jest profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ.  
 

Prof. Dorota Światła - Wójcik z Wydziału Chemicznego PŁProf. Dorota Światła-Wójcik ukończyła studia fizyczne na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, ale swoją karierę naukową związała z Wydziałem Chemicznym PŁ i Międzyresortowym Instytutem Techniki Radiacyjnej. W 1989 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej, a w roku 2002 stopień doktora habilitowanego. 

 

Staż naukowy odbyty w 1993 r. w Cookridge Radiation Research Centre na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz późniejsze wyjazdy naukowe, zaowocowały współpracą z wiodącymi ośrodkami chemii radiacyjnej w Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Kanadzie. Badania prowadzone przez prof. Dorotę Światłą-Wójcik koncentrują się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem metod obliczeniowych i symulacji komputerowej do mechanistycznego opisu układów poddanych działaniu promieniowania jonizującego. 

 

W ostatnich latach prof. D. Światła poświęciła szczególną uwagę wyjaśnieniu mechanizmów odpowiedzialnych za wydzielanie wodoru w wysokotemperaturowej radiolizie wody oraz powiązaniu przeobrażeń strukturalnych sieci wiązań wodorowych z mechanistycznym opisem procesów i reakcji rodnikowych inicjowanych promieniowaniem jonizującym w układach wodnych poddanych jednoczesnemu działaniu wysokiej temperatury oraz podwyższonego ciśnienia.

 

Dorobek naukowy prof. D. Światłej-Wójcik obejmuje blisko 60 oryginalnych publikacji naukowych, głównie w renomowanych czasopismach z listy JCR, ponad 80 referatów i doniesień konferencyjnych oraz dwa podręczniki akademickie. Jej prace były cytowane ponad 600 razy, a wartość indeksu Hirscha wynosi 15. 

 

Prof. Dorota Światła-Wójcik zrealizowała 7 projektów grantowych, w tym strategiczny projekt badawczy NCBiR "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej". Jest laureatką Nagrody PTChem i Rady Redakcyjnej Wiadomości Chemicznych im. Bronisława Znatowicza, dwóch Nagród Zespołowych II stopnia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (PTBR). 

 

Profesor D. Światła-Wójcik jest aktywnym członkiem PTBR: w latach 2008-2019 była sekretarzem Oddziału Łódzkiego PTBR, a obecnie pełni funkcję prezesa. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek. Interesuje się literaturą, filmem, malarstwem i sportem. Hobbystycznie trenuje biegi długodystansowe.


 


Data dodania:2020-06-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Prof. Dorota Światła - Wójcik z Wydziału Chemicznego PŁ

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE