Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nominacja profesorska na PŁPrezydent RP, postanowieniem z 28 września, nadał dr. hab. inż. Mariuszowi Wójcikowi z Wydziału Chemicznego PŁ tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

prof. Mariusz Wójcik z PŁ, fot. arch. prywatneProfesor Mariusz Wójcik ukończył fizykę na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PŁ w 1986 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ, gdzie przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej.

 

W latach 1996 oraz 1997-99 przebywał na stażach podoktorskich w National Institute of Materials and Chemical Research w Tsukubie (Japonia). Nawiązaną wtedy współpracę kontynuował w trakcie licznych wyjazdów do Japonii w następnych latach, a bliskie kontakty naukowe z ośrodkiem w Tsukubie utrzymuje do dziś. W roku 2012 prof. Wójcik pracował również w Radiation Laboratory na Uniwersytecie Notre Dame (USA).

 

Zainteresowania naukowe prof. Wójcika związane są z modelowaniem różnorodnych procesów fizykochemicznych przy użyciu metod obliczeniowych, w tym szczególnie symulacji komputerowych. Jego prace dotyczą głównie procesów o charakterze stochastycznym, m.in. reakcji kontrolowanych dyfuzyjnie, w tym również zachodzących z udziałem tzw. super- lub subdyfuzji. 

 

Szczególnie istotne wyniki prof. Wójcik uzyskał w badaniach rekombinacji elektronów i dziur w organicznych ogniwach fotowoltaicznych, jak również rekombinacji elektronów i jonów w detektorach promieniowania. Opracowany przez niego model transportu i reakcji elektronów w skroplonym argonie spotkał się z zainteresowaniem w świecie fizyki detektorów cząstek elementarnych, czego wynikiem były zaproszenia do współpracy z prestiżowych ośrodków, takich jak Fermi National Accelerator Laboratory (USA), czy też Princeton University (USA).

 

Prof. Wójcik jest członkiem międzynarodowych grup badawczych DarkSide i The Global Argon Dark Matter Collaboration, których zadaniem jest konstrukcja ogromnych detektorów promieniowania kosmicznego i ich wykorzystanie do ostatecznego wyjaśnienia natury tzw. ciemnej materii.

 

Dorobek naukowy prof. Wójcika liczy ponad 50 publikacji, prawie wyłącznie w wysoko notowanych czasopismach z listy JCR. Jego prace mają ponad 700 cytowań. Był kierownikiem trzech projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW i NCN. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Jego główną pozanaukową pasją w ostatnich latach jest bieganie. Regularnie trenuje i startuje na różnych dystansach. Ukończył 8 maratonów, w tym dwukrotnie znany maraton berliński. Uwielbia też wakacyjne wyprawy z rodziną, najczęściej samochodowe eskapady po Europie.


Data dodania:2020-10-26
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
prof. Mariusz Wójcik z PŁ, fot. arch. prywatne

Menu główne

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE