Data dodania 14.10.2020 - 13:18
Kategorie aktualności

Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w postaci:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora.

W załączniku przedstawiamy regulamin przyznawania ww. świadczeń, warunki ich przyznawania oraz sposób dokumentowania wniosków.

Wysokości poszczególnych stypendiów oraz terminy składania wniosków o stypendium znajdują się w komunikatach w załącznikach. Terminy mają charakter organizacyjny.