Planowany na II kwartał 2021 r. Celem konkursu o grant wewnętrzny jest zapoznanie doktorantów i młodych naukowców z praktycznymi aspektami przygotowania wniosków o granty organizowane przez zewnętrzne instytucje finansujące naukę oraz zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu grantów. W drugim kwartale 2021 roku zostanie uruchomiona strona konkursu z regulaminem i planowanym harmonogramem działań.