Data dodania 07.07.2021 - 12:11
Kategorie aktualności

W załączniku przedstawiamy informacje dotyczące ogólnych warunków oraz osiągnięć uwzględnianych w ramach wnioskowania o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów na rok akademicki 2021/22. oraz obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Image

Szczegółowy harmonogram i sposób składania wniosków o przyznanie ww. stypendium zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.