Politechnika Łódzka wraz koordynowanymi przez siebie klastrami (LODZistics, ICT Polska Centralna Klaster, Łódzki Klaster Fala Energii) organizuje wirtualny International Business Mixer z udziałem organizacji pracodawców oraz zagranicznych izb przemysłowo-handlowych (m.in. francuskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, brytyjskiej, belgijskiej).

Będzie to pierwsze tego typu klastrowe cross-sektorowe wydarzenie organizowane w regionie łódzkim, nastawione na nawiązanie współpracy biznesowej i B+R.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu można przesyłać na adres:  rozwoj@adm.p.lodz.pl