Zapraszamy na uroczyste posiedzenie Senatu PŁ, podczas którego najwyższą godność akademicką - doktorat honoris causa Politechniki Łódzkiej odbierze prof. Klaus Müllen.

To światowy autorytet w zakresie chemii polimerów, znamienity badacz i organizator instytucji naukowych w Niemczech, a także niezwykle uznany inicjator interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej.