Współpraca z partnerami naukowymi:

  • krajowi: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Łódzki Instytut Technologiczny; Politechnika Opolska – Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego; Politechnika Poznańska – Wydział Technologii Chemicznej; Uniwersytetu Warszawski- Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej; Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk Geograficznych; AGH – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii; AGH – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych; Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej; Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki; Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii, Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów; Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Lekarski, Zakład Fizjologii Doświadczalnej; Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi – Zespół Materiałów Krzemowych, Cienkich Warstw i Nanostruktur; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Zakład Transformacji Energetycznej;
  • zagraniczni: Technical University of Dortmund w Niemczech, Hamburg University of Applied Sciences w Niemczech, University of Kansas w USA, Uniwersytet Karola w Pradze w Czechach, Czech Technical University in Prague, Uniwersytet Bałtycki, Shizuoka University w Japonii, Kathmandu University w Nepalu, Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie, w Hiszpanii, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, ENVIMAC Engineering GmbH w Oberhausen, Niemcy, University of Applied Sciences in Zittau/Görlitz, Strathclyde University in Glasgow, Wielka Brytania.

Współpraca z partnerami biznesowymi:

  • Henkel Polska sp. z o.o., Mars Polska sp. z o.o., Anwil S.A., PKN Orlen S.A., Galvo S.A., Yara Poland sp. z o.o., Atlas, Veolia, ZWiK, DND Project, Fläkt Woods Polska, Mercor S.A., Procter & Gamble Polska sp. z o.o., Grupa Azoty Puławy S.A., Nordkalk sp. z o.o., Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o., Airbus Helicopters, Omnikon sp. z o.o., ENVIMAC Polska sp. z o.o., STO – ispo sp. z o.o., Urząd Dozoru Technicznego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowa Straż Pożarna, Fundacja Poszanowania Energii, Akusoft, Hale Stalowe Commercecon,  MPK Łódź, Chemat, Clariant, OsecoElfab, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi