Transfer technologii w Politechnice Łódzkiej odbywa się za pośrednictwem Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Naszym nadrzędnym celem jest wprowadzanie nowych technologii do gospodarki, ale również szerzenie wiedzy za pomocą szkoleń nt. szeroko pojętej własności intelektualnej.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Wysokie umiejętności i kwalifikacje Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości poparte są m.in. certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 (jako jedyna jednostka ogólnouczelniana w Polsce posiadająca ISO w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji innowacyjnych technologii) oraz statusu Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Przyznanie certyfikatu ISO wskazuje na wysoką jakość usług jednostki oraz bez wątpienia wzmacnia konkurencyjność w gospodarce opartej na wiedzy, budując tym samym przewagę nie tylko w działalności biznesowej, ale również w sferze nauki. Ponadto wskazuje na standard zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Innowacyjność organizacji wskazuje na dostosowanie do światowych tendencji kształcenia, globalizację, rozwój technologiczny oraz rosnące zapotrzebowanie na transfer wiedzy z uczelni i realizacji projektów badawczych dla przemysłu. Utrzymanie od 2008 roku certyfikacji, wymagało od nas przechodzenia regularnych kontroli w postaci audytów, a w efekcie ciągłego dążenia do doskonalenia skuteczności i efektywności wszelkich procesów.

Akredytacja Ośrodka Innowacji przyznana jednostce przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwiększa zaś rangę Politechniki Łódzkiej poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych dla przedsiębiorców usług naukowo-badawczych, które są dofinansowane w ramach programów UE. Akredytacja została nam przyznana na okres dwóch lat – do 2024 roku. Posiadanie takiego statusu pozwala jednostce zajmować się profesjonalnym dostarczaniem usług proinnowacyjnych.