Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

PHERECLOS 

 

 

 

W ramach międzynarodowego projektu Phereclos 80 nauczycieli ze szkół podstawowych z województwa łódzkiego w roku akademickim 2020/2021 wzięło udział w szkoleniach przygotowanych przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. 

 

Obecnie projekt kontynuowany jest z wybranymi szkołami. W ramach dalszej współpracy nauczyciele będą organizować wspólnie z ŁUD konferencje dla dzieci.
W semestrze letnim będziemy kontynuować projekt z 5 szkołami. W ramch przygotowań do konferencji, dzieci uczestniczą w cyklu warsztatach dotyczących przeprowadzania wywiadów oraz opracowywania ankiet.

Trzymamy kciuki!

 

 

Tematyka:
 

Eksperymentowanie (nauki ścisłe):

Wymiar: 1 spotkanie on-line 90 minut (lub jeśli będzie to możliwe stacjonarne na PŁ 180 minut)
Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w formie warsztatowej ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego powiązania nauk ścisłych z zawodami przyszłości. Szeroki zakres merytoryczny prezentowanych doświadczeń pozwoli dopasować ich rodzaj do omawianychw trakcie lekcji zagadnień i uzupełnić tradycyjne zajęcia teoretyczne o lubianą przez uczniów praktykę. Wykorzystanie zaprezentowanych w trakcie zajęć doświadczeń, pomoże w rozbudzeniu wyobraźni uczniów i zwiększeniu zainteresowania zawodami inżynierskimi.


Eksperymentowanie matematyczne:

Wymiar: 1 spotkanie on-line 90 minut
Warsztaty oparte na metodach wykorzystywanych przez Mathematikum w Giessen, obejmują proste eksperymenty matematyczne, często tylko z wykorzystanie kartki papieru, nożyczek
i kleju.Nowoczesne metody nauczania:

Wymiar: 1 spotkanie on-line 90 minut
Przedstawienie nowoczesnych metod nauczania chętnie wykorzystywanych na uczelniach wyższych, również wdrażanych na wielu kierunkach studiów na Politechnice Łódzkiej.Inżynieria materiałowa

Wymiar: 1 spotkanie on-line 90 minut
Na przykładzie jednego z kierunków studiów na PŁ, jakim jest inżynieria materiałowa spróbujemy pokazać, co można studiować na PŁ, w jak różnorodnych gałęziach przemysłu można znaleźć pracę po tym kierunku i jak zaciekawić dzieci.
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie  min. w medycynie, obronności, przemyśle samochodowych czy lotniczym. Zajęcia dla dzieci z inżynierii materiałowej na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym są jednymi z najciekawszych, natomiast nazwa kojarzona jest tylko z przebrzmiałym włókiennictwem, dlatego też wybraliśmy ten przykład.


Kompetencje przyszłości

Wymiar: 1 spotkanie on-line 90 minut
Wprowadzenie do tematyki zawodów ich klasyfikacji, wymaganych współcześnie umiejętności oraz kompetencji. Przypisanie do analizowanych zawodów zgodnie z ofertą kształcenia PŁ możliwych do wybrania kierunków studiów.
„Jak wybrać dobre STUDIA ? - 7 pytań, które warto sobie zadać”


Dodatkowo: warsztaty z filozofowania z dziećmi

Wymiar: 2 spotkania on-line, 3 godziny zegarowe

Zapraszamy na warsztat, na którym doświadczą Państwo procesu filozoficznego dociekania
w oparciu o metodę stworzoną przez prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement
of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA. Spotkanie będzie obejmować: wprowadzenie do filozofowania, warsztat z dociekań, rozmowę dotyczącą wagi pytań w procesie filozofowania i myślenia pytajnego.

 

 

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej uczestniczy jako partner w projekcie PHERECLOS - Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling, który jest koordynowany przez
Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu.

Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. W ramach projektu powstanie sześć „Lokalnych klastrów edukacyjnych” (ang. Local Education Clusters, LEC), które będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea). 

LEC będą inkubatorami umożliwiającymi dialog i podejmującymi wspólne działania między tymi organizacjami na nakładających się obszarach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Ich działalność będzie dotyczyć wielorakich obszarów tematycznych, angażować szkoły oraz badać i wdrażać różne koncepcje i podejścia dydaktyczne. Będą odgrywać fundamentalną rolę w uczeniu dzieci i młodzieży krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji, skupiając się między innymi na konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju.

 

Powstanie 6 lokalnych klastrów:
Wiedeń (Austria), Kuopio (Finlandia), Łódź (Polska), Porto (Portugalia), Triest (Włochy)
i Medellin (Kolumbia).


ŁUD zakłada LEC współpracujący ze szkołą podstawową i fundacją. Odbędą się warsztaty dla nauczycieli oraz konferencja dla dzieci dotycząca lokalnego rynku pracy.
 

Doświadczenia płynące z działalności LEC zostaną wykorzystane w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego dla młodych ludzi, w szczególności rozwojem STEAM.


 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji
„Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 824630.


 

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.phereclos.eu/
 

 

 

 

Partnerzy projektu:

 

 


Data dodania:2020-04-29
Data aktualizacji2021-12-14

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE