Fb

News - Interdisciplinary Doctoral SchoolRanking lists of candidates pre-qualified for a given discipline.

 

 

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do danej dyscypliny.

Poniższa lista nie jest jednoznaczna z wpisem na listę doktorantów ISD PŁ.

Ostateczna lista osób wpisanych na listę doktorantów w ISD PŁ zostanie opublikowana w niedługim czasie na stronie ISD PŁ.

Osoby znajdujące się na listach są zobowiązane przedłożyć oryginalny dyplom do 10.10.2019 r. do Biura ISD PŁ – budynek A33 ul. Żeromskiego 116 pokój 210.

 

Ranking lists of candidates pre-qualified for a given discipline.

The following list cannot be considered as final admission to IDS PŁ.  

The final list of candidates accepted to IDS PŁ will be published soon on the IDS PŁ website.

Persons on the lists are required to submit the original diploma (does not apply to candidates who are abroad) by October 10, 2019, Building A33, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Żeromskiego  str. 116, 2nd floor, room 210.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Date of record:2019-09-19
Date of actualization:
end date:
Submitted by:
katarzyna.margas
Files to download

FACULTIES