Authored on 10/28/2022 - 22:00
Kategorie aktualności

Thanks to the cooperation of TUL engineers, doctors from the Institute of the Polish Mother’s Health Centre and employees of Netrix S.A., the medical underwear project was created. This solution will allow a non-invasive, and therefore painless, diagnosis of children's urinary tract.

The project System for non-invasive monitoring and diagnosis of functional disorders of the lower urinary tract using electrical and ultrasound tomography is coordinated by Professor Volodymyr Mosorov of the Institute of Applied Computer Science at Lodz University of Technology. Medical consultations are conducted by: Professor Marcin Tkaczyk and Marek Krakós, M.D., from the Institute of Polish Mother's Health Center in Lodz.


Projekt „System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej” jest koordynowany przez prof. Volodymyra Mosorowa z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Konsultacje medyczne przeprowadzają: prof. Marcin Tkaczyk oraz dr n. med. Marek Krakós z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Watch the next episode of the series 'Science talk(ie)s'.