Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2023 r. i kończy się 30 września 2024 r.

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 r. – 25.02.2024 r.

Okres zajęć
02.10.2023 r. – 31.01.2024 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna
01.02.2024 r. – 11.02.2024 r.
19.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

Wakacje zimowe
12.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
30.10.2023r.;
31.10.2023r.;
02.11.2023r.;
03.11.2023r.;

Przerwa świąteczna:
22.12.2023 r. – 02.01.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 08.11.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR LETNI

26.02.2024r. – 30.09.2024r.

Okresy zajęć
na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

26.02.2024 r. – 23.06.2024 r.

w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

11.03.2024 r. – 23.06.2024 r.

Letnia sesja egzaminacyjna
24.06.2024 r. – 07.07.2024 r.
09.09.2024 r. – 18.09.2024 r.

Wakacje letnie
08.07.2024 r. – 08.09.2024 r.

Ferie wiosenne
29.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
29.04.2024 r;
30.04.2024 r;
02.05.2024 r.;
31.05.2024 r.
od 19.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 03.04.2024 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek
 

SEMESTR ZIMOWY
na wszystkich studiach I i II stopnia

I    07-08.10.2023
II    14-15.10.2023
III    21-22.10.2023
IV    18-19.11.2023
V    25-26.11.2023
VI    09-10.12.2023
VII    16-17.12.2023
VIII    13-14.01.2024
IX    20-21.01.2024
X    27-28.01.2024

SEMESTR LETNI 
na wszystkich studiach I i II stopnia za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    02-03.03.2024 
II    09-10.03.2024
III    16-17.03.2024
IV    06-07.04.2024
V    13-14.04.2024
VI    20-21.04.2024
VII    11-12.05.2024
VIII    25-26.05.2024
IX    08-09.06.2024
X    22-23.06.2024

SEMESTR LETNI
na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    16-17.03.2024
II    23-24.03.2024
III    06-07.04.2024
IV    13-14.04.2024
V    20-21.04.2024
VI    11-12.05.2024
VII    25-26.05.2024
VIII    08-09.06.2024
IX    15 -16.06.2024
X    22-23.06.2024
 

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 – 25.02.2024

OKRES ZAJĘĆ
02.10.2023 – 31.01.2024

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
01.02.2024 – 11.02.2024 i 19.02.2024 - 25.02.2024       

WAKACJE ZIMOWE
12.02.2024– 18.02.2024

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia
od semestru zimowego 

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

25.02.2024
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

27.02.2024 - godz.12:00    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 27.02.2024 - godz. 12:01    
Weryfikacja ocen przez studentów. 
Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

29.02.2024 - godz. 15:00    
Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

01.03.2024 - godz. 09:00    
Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 01.03.2024 - godz. 09:00    
Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 
 

Academic year starts on 1st October 2022 and ends on 30th September 2023.

Winter semester: 1 October 2022 – 26 February 2023

Classes : 1 October 2022 – 29 January 2023

Christmas holiday: 23 December 2022 – 1 January 2023

Winter assessment period:

 • 30 January 2023 – 12 February 2023
 • 20 February 2023 – 26 February 2023

Winter holidays: 13 February 2023 – 19 February 2023

Additional days off:

 • 31 October 2022

Notice:

 • 21 December 2022 -  Friday schedule of classes
 • 5 January 2023 – Friday schedule of classes

Summer semester: 27 February 2023 – 30 September 2023

Classes: 27 February 2023 – 22 June 2023

Spring holidays: 6 April 2023 – 11 April 2023

Summer assessment period:

 • 23 June 2023 – 6 July 2023
 • 11 September 2023 – 17 September 2023

Summer holidays: 7 July 2023 – 10 September 2023

Additional days off:

 • 2 May 2023
 • 9 June 2023
 • 18 September – 30 September 2023

Notice: 7 June 2023 – Friday schedule of classes

 • TUL deadlines in the winter semester of academic year 2020/2021.

Winter semester: 01 October 2020 – 28 February 2021

Classes: 1 October 2022 - 26 February 2023

Winter semester exam period:

 • 30 January 2023 – 12 February 2023
 • 20 February 2023 – 26 February 2023

Winter holidays: 13 February 2023 – 19 February 2023

Final date for taking the university pledge by new students starting studies in the winter semester:

 • 02 November 2022

Deadline for submitting the thesis in the winter semester: 26 February 2023

28 February 2023, 12:00 hrs – deadline for entering the final grades into ZTN system. ZTN terminal closes.

26 February 2023, 12:01 hrs – ZSID system starts generating examination protocols.

26 February 2023, 12:01 hrs – verification of grades by students starts. Any changes of grades made in dean's offices. Printing of protocols by teachers starts.

2 March 2023, 12:00 hrs – end of grade verification and making changes in the ZSID system.

2 March 2023, 15:00 hrs – deadline for delivering protocols to dean's offices and approving changes in protocols.

3 March 2023, 09:001 hrs – automatic settlement of the winter semester and printout of student transcripts of records.

From 3 March 2023, 9:00 hrs – approval of student achievement cards.

Making individual decisions on changing the registration for the summer semester.


Summer semester: 27 February 2023 – 30 September 2023

Classes: 27 February 2023 – 22 June 2023

Summer semester exam period:

 • 26 June 2023 – 6 July 2023
 • 11 September 2023 – 172 September 2023

Summer holidays: 7 July 2023 – 10 September 2023

Final date for taking the university pledge by new students starting studies in the winter semester:

 • 30 March2023

Deadline for submitting the thesis in the summer semester: 17 September 2023

19 September 2023, 09:00 pm hrs – deadline for entering the final grades into the ZTN system. ZTN terminal closes.

20 September 2023, 09:01 pm hrs – ZSID system starts generating examination protocols.

20 September 2023, 09:01 pm hrs – verification of grades by students starts. Any changes of grades made in dean's offices. Printing of protocols by teachers starts.

21 September 2023, 2:00 pm hrs – end of grade verification and making changes in the ZSID system.

21 September 2023, 3:00 pm hrs – deadline for delivering protocols to dean's offices and approving changes in protocols.

22 September 2023, 9:00 hrs – automatic settlement of the winter semester and printout of student transcripts of records.

From 22 September 2023, 9:00 hrs – approval of student achievement cards starts.

Making individual decisions on changing the registration for the summer semester.


 • Schedule of part-time studies meetings in the academic year 2022/2023 at Lodz University of Technology.

Winter semester:

I. 1-2 October 2022

II. 8-9 October 2022

III. 23-24 October 2022

IV. 5-6 November 2022

V. 19-20 November 2022

VI. 26-27 November 2022

VII. 10-11 December 2022

VIII. 17-18 December 2022

IX. 14-15 January 2023

X. 21-22 January 2023


Summer semester:

I. 04-05 March 2023

II. 11-12 March 2023

III. 25-26 March 2023

IV. 1-2 April 2023

V. 15-16 April 2023

VI. 22-23 April 2023

VII. 13-14 May 2023

VIII. 20-21 May 2023

IX. 3-4 June 2023

X. 17-18 June 2023

Academic year starts on 1st October 2021 and ends on 30th September 2022.

Winter semester: 1 October 2021 – 27 February 2022

Classes : 1 October 2021 – 31 January 2022

Christmas holiday: 23 December 2021 – 2 January 2022

Winter assessment period:

 • 1 February 2022 – 13 February 2022
 • 21 February 2022 – 27 February 2022

Winter holidays: 14 February 2022 – 20 February 2022

Additional days off:

 • 12 November 2021
 • 7 January 2022

Notice:

 • 9 November 2021 – Thursday schedule of classes
 • 10 November 2021 – Friday schedule of classes
 • 3 January 2022 – Thursday schedule of classes

Summer semester: 28 February 2022 – 30 September 2022

Classes: 28 February 2022 – 21 June 2022

Spring holidays: 15 April 2022 – 19 April 2022

Summer assessment period:

 • 22 June 2022 – 6 July 2022
 • 12 September 2022 – 18 September 2022

Summer holidays: 7 July 2022 – 11 September 2022

Additional days off:

 • 2 May 2022
 • 17 June 2022
 • 15 September – 30 September 2022

Notice: 15 June 2022 – Friday schedule of classes

 • TUL deadlines in the winter semester of academic year 2020/2021.

Winter semester: 01 October 2020 – 28 February 2021

Classes: 7 October 2020 - 2 February 2021

Winter semester exam period:

 • 3 February 2021 – 16 February 2021
 • 22 February 2021 – 28 February 2021

Winter holidays: 17 February 2021 – 21 February 2021

Final date for taking the university pledge by new students starting studies in the winter semester:

 • 6 November 2020

Deadline for submitting the thesis in the winter semester: 28 February 2021

2 March 2021, 12:00 hrs – deadline for entering the final grades into ZTN system. ZTN terminal closes.

2 March 2021, 12:01 hrs – ZSID system starts generating examination protocols.

2 March 2021, 12:01 hrs – verification of grades by students starts. Any changes of grades made in dean's offices. Printing of protocols by teachers starts.

5 March 2021, 10:00 hrs – end of grade verification and making changes in the ZSID system.

5 March 2021, 12:00 hrs – deadline for delivering protocols to dean's offices and approving changes in protocols.

5 March 2021, 14:01 hrs – automatic settlement of the winter semester and printout of student transcripts of records.

From 6 March 2021, 8:00 hrs – approval of student achievement cards.

Making individual decisions on changing the registration for the summer semester.


Summer semester: 1 March 2021 – 30 September 2021

Classes: 1 March 2021 – 21 June 2021

Summer semester exam period:

 • 22 June 2021 – 5 July 2021
 • 6 September 2021 – 12 September 202

Summer holidays: 6 July 2021 – 5 September 2021

Final date for taking the university pledge by new students starting studies in the winter semester:

 • 31 March2020

Deadline for submitting the thesis in the summer semester: 12 September 2021

15 September 2021, 12:00 hrs – deadline for entering the final grades into the ZTN system. ZTN terminal closes.

15 September 2021, 12:01 hrs – ZSID system starts generating examination protocols.

15 September 2021, 12:01 hrs – verification of grades by students starts. Any changes of grades made in dean's offices. Printing of protocols by teachers starts.

20 September 2021, 10:00 hrs – end of grade verification and making changes in the ZSID system.

20 September 2021, 14:00 hrs – deadline for delivering protocols to dean's offices and approving changes in protocols.

21 September 2021, 9:00 hrs – automatic settlement of the winter semester and printout of student transcripts of records.

From 21 September 2021, 9:00 hrs – approval of student achievement cards starts.

Making individual decisions on changing the registration for the summer semester.

 • Schedule of part-time studies meetings in the academic year 2021/2022 at Lodz University of Technology.

Winter semester:

I. 9-10 October 2021

II. 16-17 October 2021

III. 23-24 October 2021

IV. 6-7 November2021

V. 20-21 November2021

VI. 27-28 November 2021

VII. 11-12 December 2021

VIII. 18-19 December 2021

IX. 15-16 January 2022

X. 29-30 January 2022


Summer semester:

I. 05-06 March 2022

II. 12-13 March 2022

III. 26-27 March 2022

IV. 2-3 April 2022

V. 9-10 April 2022

VI. 23-24 April 2022

VII. 7-8 May 2022

VIII. 14-15 May 2022

IX. 28-29 May 2022

X. 11-12 June 2022