Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2023 r. i kończy się 30 września 2024 r.

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 r. – 25.02.2024 r.

Okres zajęć
02.10.2023 r. – 31.01.2024 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna
01.02.2024 r. – 11.02.2024 r.
19.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

Wakacje zimowe
12.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
30.10.2023r.;
31.10.2023r.;
02.11.2023r.;
03.11.2023r.;

Przerwa świąteczna:
22.12.2023 r. – 02.01.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 08.11.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR LETNI

26.02.2024r. – 30.09.2024r.

Okresy zajęć
na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

26.02.2024 r. – 23.06.2024 r.

w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

11.03.2024 r. – 23.06.2024 r.

Letnia sesja egzaminacyjna
24.06.2024 r. – 07.07.2024 r.
09.09.2024 r. – 18.09.2024 r.

Wakacje letnie
08.07.2024 r. – 08.09.2024 r.

Ferie wiosenne
29.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
29.04.2024 r;
30.04.2024 r;
02.05.2024 r.;
31.05.2024 r.
od 19.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 03.04.2024 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek


SEMESTR LETNI:
26.02.2024 – 30.09.2024

Okres zajęć:

na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024  - 26.02.2024 r. – 23.06.2024 r.

na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024  - 11.03.2024 r. – 23.06.2024 r.

Letnia sesja egzaminacyjna:
24.06.2024 – 07.07.2024

09.09.2024-18.09.2024

Wakacje letnie:
08.07.2024 – 08.09.2024

Ferie wiosenne:
29.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

29.04.2024 r; 30.04.2024 r; 02.05.2024 r.; 31.05.2024 r.
od 19.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

Uwagi:                                                                         

- 03.04.2024 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR ZIMOWY
na wszystkich studiach I i II stopnia

I    07-08.10.2023
II    14-15.10.2023
III    21-22.10.2023
IV    18-19.11.2023
V    25-26.11.2023
VI    09-10.12.2023
VII    16-17.12.2023
VIII    13-14.01.2024
IX    20-21.01.2024
X    27-28.01.2024

SEMESTR LETNI 
na wszystkich studiach I i II stopnia za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    02-03.03.2024 
II    09-10.03.2024
III    16-17.03.2024
IV    06-07.04.2024
V    13-14.04.2024
VI    20-21.04.2024
VII    11-12.05.2024
VIII    25-26.05.2024
IX    08-09.06.2024
X    22-23.06.2024

SEMESTR LETNI
na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    16-17.03.2024
II    23-24.03.2024
III    06-07.04.2024
IV    13-14.04.2024
V    20-21.04.2024
VI    11-12.05.2024
VII    25-26.05.2024
VIII    08-09.06.2024
IX    15 -16.06.2024
X    22-23.06.2024
 

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 – 25.02.2024

OKRES ZAJĘĆ
02.10.2023 – 31.01.2024

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
01.02.2024 – 11.02.2024 i 19.02.2024 - 25.02.2024       

WAKACJE ZIMOWE
12.02.2024– 18.02.2024

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia
od semestru zimowego 

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

25.02.2024
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

27.02.2024 - godz.12:00    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 27.02.2024 - godz. 12:01    
Weryfikacja ocen przez studentów. 
Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

29.02.2024 - godz. 15:00    
Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

01.03.2024 - godz. 09:00    
Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 01.03.2024 - godz. 09:00    
Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 


Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

SEMESTR LETNI

26.02.2024 – 30.09.2024

OKRESY ZAJĘĆ

na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024

26.02.2024 – 23.06.2024

na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024

11.03.2024 r. – 23.06.2024 r.

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

24.06.2024 – 07.07.2024 i 09.09.2024-18.09.2024

WAKACJE LETNIE

08.07.2024 – 08.09.2024


15.04.2024r.

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego

18.09.2024r.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim

19.09.2024 – godz.23:59

Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 20.09.2024 - godz. 00:00

Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

23.09.2024 - godz. 15:00

Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

23.09.2024 - godz. 15:00

Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

23.09.2024 - godz. 15:00

Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2024 r. i kończy się 30 września 2025 r.

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2024 r. – 02.03.2025 r.

Okres zajęć 01.10.2024 r. – 02.02.2025 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna

03.02.2025 r. – 16.02.2025 r.

24.02.2025 r. – 02.03.2025 r.

Wakacje zimowe

17.02.2025 r. – 23.02.2025 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

31.10.2024r.

Przerwa świąteczna:

21.12.2024 r. – 06.01.2025 r.

Uwagi:

- 12.11.2024 r. zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek

-  08.01.2025 r. zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek


SEMESTR LETNI

03.03.2025r. – 30.09.2025r.

Okresy zajęć
na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia
rozpoczynających się od semestru letniego 2024/2025:

03.03.2025 r. – 24.06.2025 r.

na semestrze I studiów II stopnia
rozpoczynających się od semestru letniego 2024/2025:

17.03.2025 r. – 24.06.2025 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

25.06.2025 r. – 07.07.2025 r.

08.09.2025 r. – 15.09.2025 r.

Wakacje letnie
08.07.2025 r. – 07.09.2025 r.


Ferie wiosenne

18.04.2025 r. – 22.04.2025 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
02.05.2025 r.; 20.06.2025 r.
od 16.09.2025 r. do 30.09.2025 r.

Uwagi:                                                                         

- 14.04.2025 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

 - 18.06.2025 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek

-  24.06.2025 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR ZIMOWY
na wszystkich studiach I i II stopnia

I 05-06.10.2024

II 12-13.10.2024

 III 26-27.10.2024

IV 16-17.11.2024

V 23-24.11.2024

VI 07-08.12.2024

VII 14-15.12.2024

VIII 11-12.01.2025

IX 18-19.01.2025

X 01-02.02.2025


SEMESTR LETNI

na wszystkich studiach I i II stopnia za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia

I 08-09.03.2025 
II 15-16.03.2025
III 29-30.03.2025 
IV 05-06.04.2025
V 12-13.04.2025
VI 26-27.04.2025
VII 10-11.05.2025
VIII 17-18.05.2025
IX 31.05-01.06.2025
X 14-15.06.2025 

SEMESTR LETNI

na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2024/2025

I 22-23.03.2025 
II 29-30.03.2025
III 05-06.04.2025
IV 12-13.04.2025
V 26-27.04.2025
VI 10-11.05.2025
VII 17-18.05.2025
VIII 24-25.05.2025
IX 31.05-01.06.2025
X 14-15.06.2025 

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2024 – 02.03.2025


OKRES ZAJĘĆ
01.10.2024 – 02.02.2025


ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
03.02.2025 – 16.02.2025 i 24.02.2025 - 02.03.2025       


WAKACJE ZIMOWE
17.02.2025– 23.02.2025


Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 
21.10.2024


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego
04.11.2024


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego
04.11.2024


Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym
02.03.2025

04.03.2025 - godz.12:00    Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.
od 04.03.2025 - godz. 12:01    Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.
06.03.2025 - godz. 15:00    Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID
07.03.2025 - godz. 09:00    Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów
od 07.03.2025 - godz. 09:00    Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 


SEMESTR LETNI

03.03.2025 – 30.09.2025

OKRESY ZAJĘĆ
na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2024/2025
03.03.2025 – 24.06.2025


na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2024/2025
17.03.2025 – 24.06.2025


LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA
25.06.2025 – 07.07.2025 i 08.09.2025-15.09.2025 


WAKACJE LETNIE
08.07.2025 – 07.09.2025
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 07.04.2025
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego
16.04.2025


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego
16.04.2025


Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim
15.09.2025
 

16.09.2025 – godz.21:00    Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.
od 17.09.2025 - godz. 9:00    Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.
18.09.2025 - godz. 15:00    Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID
19.09.2025 - godz. 09:00    Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów
od 19.09.2025 - godz. 09:01    Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki.