Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2022 r. i kończy się 30 września 2023 r.

SEMESTR ZIMOWY:
01.10.2022 r. – 26.02.2023 r.

Okres zajęć:
01.10.2022 r. – 29.01.2023 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna:
30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.
20.02.2023 r. – 26.02.2023 r.

Wakacje zimowe:
13.02.2023 r. – 19.02.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
31.10.2022r.

Przerwa świąteczna:
23.12.2022 r. – 01.01.2023 r.

Uwagi:

 • w dniu 21.12.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek
 • w dniu 05.01.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR LETNI:
27.02.2023r. – 30.09.2023r.

Okres zajęć:
27.02.2023 r. – 22.06.2023 r.

Letnia sesja egzaminacyjna:
23.06.2023 r. – 06.07.2023 r.
11.09.2023 r. – 17.09.2023 r.

Wakacje letnie:
07.07.2023 r. – 10.09.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć Ferie wiosenne:
06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
02.05.2023 r.;
09.06.2023 r.
od 18.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Uwagi:

 • w dniu 07.06.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY:
01.10.2022 – 26.02.2023

OKRES ZAJĘĆ:
01.10.2022 – 29.01.2023
ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA:
30.01.2023 – 12.02.2023 i 20.02.2023 - 26.02.2023       
WAKACJE ZIMOWE:
13.02.2023– 19.02.2023

 

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia
od semestru zimowego:
 02.11.2022


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego: 02.11.2022


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego: 02.11.2022


Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym: 26.02.2023

28.02.2023 - godz.12:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 28.02.2023 - godz. 12:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Generowanie protokołów egzaminacyjnych w ZTN przez kierowników przedmiotów.


02.03.2023 - godz. 12:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

02.03.2023 - godz.15:00 Ostateczny termin wygenerowania przez kierowników przedmiotów protokołów egzaminacyjnych w ZTN.

03.03.2023 - godz. 09:00 Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.


od 03.03.2023 - godz. 09:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 

 

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR LETNI:
27.02.2023 – 30.09.2023


OKRES ZAJĘĆ:
27.02.2023 – 22.06.2023

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA:
23.06.2023 – 06.07.2023 i 11.09.2023-17.09.2023 

WAKACJE LETNIE:
07.07.2023 – 10.09.2023


Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 30.03.2023 r.


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 30.03.2023


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 30.03.2023


Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim: 17.09.2023r.

19.09.2023 – godz.21:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

20.09.2023 - godz. 21:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Generowanie protokołów egzaminacyjnych w ZTN przez kierowników przedmiotów.

21.09.2023 - godz. 14:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

21.09.2023 - godz. 15:00 Ostateczny termin wygenerowania przez kierowników przedmiotów protokołów egzaminacyjnych w ZTN.

22.09.2023 - godz. 09:00 Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.

od 22.09.2023 - godz. 09:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki. 


Poniżej znajduje się terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Łódzkiej.

SEMESTR ZIMOWY

 • 01-02.10.2022
 • 08-09.10.2022
 • 22-23.10.2022
 • 05-06.11.2022
 • 19-20.11.2022
 • 26-27.11.2022
 • 10-11.12.2022
 • 17-18.12.2022
 • 14-15.01.2023
 • 21-22.01.2023

SEMESTR LETNI

 • 04-05.03.2023
 • 11-12.03.2023
 • 25-26.03.2023
 • 01-02.04.2023
 • 15-16.04.2023
 • 22-23.04.2023
 • 13-14.05.2023
 • 20-21.05.2023
 • 03-04.06.2023
 • 17-18.06.2023

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021 r. i kończy się 30 września 2022 r.


 • Semestr zimowy

01.10.2021 r. – 27.02.2022 r.

Okres zajęć 01.10.2021 r. – 31.01.2022 r.

Przerwa świąteczna 23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna

01.02.2022 r. – 13.02.2022 r.

21.02.2022 r. – 27.02.2022 r.

Wakacje zimowe

14.02.2022 r. – 20.02.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

12.11.2021 r.; 07.01.2022 r.

Uwagi:

- 09.11.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek

- 10.11.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

- 03.01.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek


 • Semestr letni

28.02.2022r. – 30.09.2022r.

Okres zajęć 28.02.2022 r. – 21.06.2022 r.

Ferie wiosenne 15.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

22.06.2022 r. – 06.07.2022 r.

12.09.2022 r. – 18.09.2022 r.

Wakacje letnie

07.07.2022 r. – 11.09.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

02.05.2022 r.; 17.06.2022 r. od 19.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Uwagi:

- 15.06.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

 • Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

Semestr zimowy - 01.10.2021 – 27.02.2022

Okres zajęć - 01.10.2021 – 31.01.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna - 01.02.2022 – 13.02.2022 i 21.02.2022 - 27.02.2022

Wakacje zimowe - 14.02.2022– 20.02.2022

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 31.10.2021

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego - 31.10.2021

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego - 07.11.2021

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym - 27.02.2022

22.03.2022 - godz.12:00 - Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

22.03.2022 - godz. 12:01 - Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.

od 22.03.2022 - godz. 12:01 - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.

24.03.2022 - godz. 12:00 - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

24.03.2022 - godz.15:00 - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.

25.03.2022 - godz. 09:00 - Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.

od 25.03.2022 - godz. 09:00 - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws. zmiany rejestracji na semestr letni.


 • Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

Semestr letni - 28.02.2022 – 30.09.2022

Okres zajęć - 28.02.2022 – 21.06.2022

Letnia sesja egzaminacyjna - 22.06.2022 – 06.07.2022 i 12.09.2022-18.09.2022

Wakacje letnie - 07.07.2022 – 11.09.2022

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 30.03.2022r.

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego - 30.03.2022

Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego - 05.04.2022

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim -18.09.2022 

19.09.2022 – godz.21:00 - Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

20.09.2022 - godz. 08:00 - Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.

19.09.2022 - godz. 21:01 - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.

21.09.2022 - godz. 14:00 - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

21.09.2022 - godz.15:00 - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.

22.09.2022 - godz. 09:00 - Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.

od 22.09.2022 - godz. 09:00 - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki.

Poniżej znajduje się terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Łódzkiej.

 

Semestr zimowy:

 • 09.10-10.10.2021
 • 16.10-17.10.2021
 • 23.10-24.10.2021
 • 06.11-07.11.2021
 • 20.11-21.11.2021
 • 27.11-28.11.2021
 • 11.12-12.12.2021
 • 18.12-19.12.2021
 • 15.01-16.01.2022
 • 29.01-30.01.2022

Semestr letni:

 • 05.03-06.03.2022
 • 12.03-13.03.2022
 • 26.03-27.03.2022
 • 02.04-03.04.2022
 • 09.04-10.04.2022
 • 23.04-24.04.2022
 • 07.05-08.05.2022
 • 14.05-15.05.2022
 • 28.05-29.05.2022
 • 11.06-12.06.2022

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r.

Image
Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 28.02.2021 r.)

Okres zajęć: 07.10.2020 r. – 02.02.2021 r.

Przerwa świąteczna: 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna:

03.02.2021 r. – 16.02.2021 r.

22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

Wakacje zimowe:

17.02.2021 r. – 21.02.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

od 01.10.2020 r. do 06.10.2020 r.

Uwagi:

- 09.11.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na środę

- 05.01.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na środę

Image

Semestr letni (01.03.2021 r. – 30.09.2021 r.)

Okres zajęć: 01.03.2021 r. – 21.06.2021 r.

Ferie wiosenne: 02.04.2021 r. – 06.04.2021 r.

Letnia sesja egzaminacyjna:

22.06.2021 r. – 05.07.2021 r.

06.09.2021 r. – 12.09.2021 r.

Wakacje letnie:

06.07.2021 r. – 05.09.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

04.06.2021 r.; od 13.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Uwagi:

- 05.05.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek, 07.06.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021.


Semestr zimowy (01.10.2020 – 28.02.2021)

Okres zajęć: 07.10.2020 – 02.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna: 03.02.2021 – 16.02.2021 i 22.02.2021 - 28.02.2021

Wakacje zimowe: 17.02.2021– 21.02.2021

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego: 06.11.2020 

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym: 28.02.2021


2.03.2021 - godz.12:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany

2.03.2021 - godz. 12:01 Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID

od 2.03.2021 - godz. 12:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli

5.03.2021 - godz. 10:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

5.03.2021 - godz.12:00 Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach

5.03.2021 - godz. 14:01 Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 6.03.2021 - godz. 08:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni

 
Semestr letni (01.03.2021 – 30.09.2021)

Okres zajęć: 1.03.2021 – 21.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna: 22.06.2021 – 5.07.2021 i 6.09.2021-12.09.2021

Wakacje letnie: 6.07.2021 – 5.09.2021

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 31.03.2021

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim: 12.09.2021


15.09.2021 – godz.12:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany

15.09.2021 - godz. 12:01 Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID

15.09.2021 - godz. 12:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli

20:09.2021 - godz. 10:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

20.09.2021 - godz.14:00 Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach

21.09.2021 - godz. 09:00 Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 21.09.2021 - godz. 09:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez prodziekanów

Poniżej znajduje się terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Łódzkiej.  


Semestr zimowy:

I 10-11.10.2020

II 17-18.10.2020

III 7-08.11.2020

IV 14-15.11.2020

V 28-29.11.2020

VI 5-06.12.2020

VII 19-20.12.2020

VIII 9-10.01.2021

IX 16-17.01.2021

X 30-31.01.2021

 

Semestr letni:

I 6-07.03.2021

II 13-14.03.2021

III 27-28.03.2021

IV 10-11.04.2021

V 17-18.04.2021

VI 8-09.05.2021

VII 15-16.05.2021

VIII 29-30.05.2021

IX 12-13.06.2021

X 19-20.06.2021