Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2023 r. i kończy się 30 września 2024 r.

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 r. – 25.02.2024 r.

Okres zajęć
02.10.2023 r. – 31.01.2024 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna
01.02.2024 r. – 11.02.2024 r.
19.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

Wakacje zimowe
12.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
30.10.2023r.;
31.10.2023r.;
02.11.2023r.;
03.11.2023r.;

Przerwa świąteczna:
22.12.2023 r. – 02.01.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 08.11.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR LETNI

26.02.2024r. – 30.09.2024r.

Okresy zajęć
na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

26.02.2024 r. – 23.06.2024 r.

w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

11.03.2024 r. – 23.06.2024 r.

Letnia sesja egzaminacyjna
24.06.2024 r. – 07.07.2024 r.
09.09.2024 r. – 18.09.2024 r.

Wakacje letnie
08.07.2024 r. – 08.09.2024 r.

Ferie wiosenne
29.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
29.04.2024 r;
30.04.2024 r;
02.05.2024 r.;
31.05.2024 r.
od 19.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 03.04.2024 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek
 

SEMESTR ZIMOWY
na wszystkich studiach I i II stopnia

I    07-08.10.2023
II    14-15.10.2023
III    21-22.10.2023
IV    18-19.11.2023
V    25-26.11.2023
VI    09-10.12.2023
VII    16-17.12.2023
VIII    13-14.01.2024
IX    20-21.01.2024
X    27-28.01.2024

SEMESTR LETNI 
na wszystkich studiach I i II stopnia za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    02-03.03.2024 
II    09-10.03.2024
III    16-17.03.2024
IV    06-07.04.2024
V    13-14.04.2024
VI    20-21.04.2024
VII    11-12.05.2024
VIII    25-26.05.2024
IX    08-09.06.2024
X    22-23.06.2024

SEMESTR LETNI
na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    16-17.03.2024
II    23-24.03.2024
III    06-07.04.2024
IV    13-14.04.2024
V    20-21.04.2024
VI    11-12.05.2024
VII    25-26.05.2024
VIII    08-09.06.2024
IX    15 -16.06.2024
X    22-23.06.2024
 

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 – 25.02.2024

OKRES ZAJĘĆ
02.10.2023 – 31.01.2024

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
01.02.2024 – 11.02.2024 i 19.02.2024 - 25.02.2024       

WAKACJE ZIMOWE
12.02.2024– 18.02.2024

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia
od semestru zimowego 

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

25.02.2024
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

27.02.2024 - godz.12:00    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 27.02.2024 - godz. 12:01    
Weryfikacja ocen przez studentów. 
Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

29.02.2024 - godz. 15:00    
Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

01.03.2024 - godz. 09:00    
Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 01.03.2024 - godz. 09:00    
Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 
 

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2022 r. i kończy się 30 września 2023 r.

SEMESTR ZIMOWY:
01.10.2022 r. – 26.02.2023 r.

Okres zajęć:
01.10.2022 r. – 29.01.2023 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna:
30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.
20.02.2023 r. – 26.02.2023 r.

Wakacje zimowe:
13.02.2023 r. – 19.02.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
31.10.2022r.

Przerwa świąteczna:
23.12.2022 r. – 01.01.2023 r.

Uwagi:

 • w dniu 21.12.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek
 • w dniu 05.01.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR LETNI:
27.02.2023r. – 30.09.2023r.

Okres zajęć:
27.02.2023 r. – 22.06.2023 r.

Letnia sesja egzaminacyjna:
23.06.2023 r. – 06.07.2023 r.
11.09.2023 r. – 17.09.2023 r.

Wakacje letnie:
07.07.2023 r. – 10.09.2023 r.

Ferie wiosenne:
06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
02.05.2023 r.;
09.06.2023 r.
od 18.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Uwagi:

 • w dniu 07.06.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY:
01.10.2022 – 26.02.2023

OKRES ZAJĘĆ:
01.10.2022 – 29.01.2023
ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA:
30.01.2023 – 12.02.2023 i 20.02.2023 - 26.02.2023       
WAKACJE ZIMOWE:
13.02.2023– 19.02.2023

 

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia
od semestru zimowego:
 02.11.2022


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego: 02.11.2022


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego: 02.11.2022


Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym: 26.02.2023

28.02.2023 - godz.12:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 28.02.2023 - godz. 12:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Generowanie protokołów egzaminacyjnych w ZTN przez kierowników przedmiotów.


02.03.2023 - godz. 12:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

02.03.2023 - godz.15:00 Ostateczny termin wygenerowania przez kierowników przedmiotów protokołów egzaminacyjnych w ZTN.

03.03.2023 - godz. 09:00 Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.


od 03.03.2023 - godz. 09:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 

 

Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR LETNI:
27.02.2023 – 30.09.2023


OKRES ZAJĘĆ:
27.02.2023 – 22.06.2023

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA:
23.06.2023 – 06.07.2023 i 11.09.2023-17.09.2023 

WAKACJE LETNIE:
07.07.2023 – 10.09.2023


Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 30.03.2023 r.


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 30.03.2023


Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 30.03.2023


Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim: 17.09.2023r.

19.09.2023 – godz.21:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

20.09.2023 - godz. 21:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Generowanie protokołów egzaminacyjnych w ZTN przez kierowników przedmiotów.

21.09.2023 - godz. 14:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.

21.09.2023 - godz. 15:00 Ostateczny termin wygenerowania przez kierowników przedmiotów protokołów egzaminacyjnych w ZTN.

22.09.2023 - godz. 09:00 Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.

od 22.09.2023 - godz. 09:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki. 


Poniżej znajduje się terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Łódzkiej.

SEMESTR ZIMOWY

 • 01-02.10.2022
 • 08-09.10.2022
 • 22-23.10.2022
 • 05-06.11.2022
 • 19-20.11.2022
 • 26-27.11.2022
 • 10-11.12.2022
 • 17-18.12.2022
 • 14-15.01.2023
 • 21-22.01.2023

SEMESTR LETNI

 • 04-05.03.2023
 • 11-12.03.2023
 • 25-26.03.2023
 • 01-02.04.2023
 • 15-16.04.2023
 • 22-23.04.2023
 • 13-14.05.2023
 • 20-21.05.2023
 • 03-04.06.2023
 • 17-18.06.2023