Image

Politechnika Łódzka podejmuje wiele inicjatyw mających na celu wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poziomu umiędzynarodowienia działań, w które społeczność uczelni jest zaangażowana.

 

Odpowiedzią na część tych przedsięwzięć są programy ERA, realizowane w ramach perspektywy Horyzont Europa.

 

Główne cele konsorcjum ERA

  • wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji (ERA Chairs)
  • wzmocnienie międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców (ERA Chairs, Fellowships, Talents)
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników Uczelni (ERA Talents).

Opiekun Konkursu: Centrum Wspierania Nauki, p. Agnieszka Tiele agnieszka.tiele@p.lodz.pl

Materiały do pobrania