Image
 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8:30-10:30, 12:30-14:30

środa - nieczynne

wskazane soboty zjazdowe - 10:00-13:00:

7.10, 14.10, 21.10, 18.11, 25.11, 9.12, 16.12, 13.01, 27.01, 16.03, 13.04, 25.05.

 

Do zadań Działu należą:

 • przyjmowanie wniosków oraz uzupełnień brakujących dokumentów dot. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • przyjmowanie wniosków o zapomogi;
 • przyjmowanie odwołań/wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji dot. ww. świadczeń;

 • wydawanie decyzji stypendialnych;

tel. 42 631 20 80


 • przyjmowanie wniosków o stypendium rektora dla studentów;
 • przyjmowanie odwołań/wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji dot. ww. świadczenia;

 • wydawanie decyzji stypendialnych;

tel. 42 631 20 33


 • sprawy związane ze stypendiami doktoranckimi dla uczestników studiów doktoranckich;

 • przyjmowanie odwołań/wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji dot. stypendium  doktoranckiego;

tel. 42 631 20 81


 • sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i uczestników studiów doktoranckich;

tel. 42 631 28 41 (lokalizacja-Al. Politechniki 3a, I piętro)


 • sprawy związane z organizacjami, stowarzyszeniami oraz kołami naukowymi;

tel. 42 631 28 41 (lokalizacja-Al. Politechniki 3a, I piętro)


Istnieje możliwość kontaktu z Sekcją za pośrednictwem aplikacji Teams:

 • w sprawach stypendium rektora można kontaktować się z użytkownikiem stypendia_rektora
 • w sprawach stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg można kontaktować się z użytkownikiem stypendia_socjalne


Funkcjonuje również  możliwość elektronicznego zapisu na wizyty w sprawach dot. stypendiów i zapomóg. 

Rezerwacji można dokonać za pomocą poniższego linku na 7 dni wcześniej:

Rezerwacje Sekcji Obsługi Świadczeń

Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną oraz potwierdzić rezerwację w automacie biletowym. Spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację.


Zachęcamy do korzystania z przygotowanych dla Państwa wrzutni na wnioski stypendialne, które zostały udostępnione w Budynku A33, klatka E na parterze oraz przed IV piętrem (na półpiętrze). 


Przypominamy, że informacje dot. pomocy materialnej, ubezpieczeń zdrowotnych oraz spraw organizacji i kół naukowych znajdują się także na wikampie:  Srefa studenta,   kurs: Sprawy studentów i doktorantów. 

Dział Spraw Studenckich
Adres
ul. Żeromskiego 116
90-543 Łódź
budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, klatka E (od ul. Radwańskiej), IV piętro
Telefon
+48 42 631 20 81
E-mail