Zasady działania kół naukowych na PŁ określa Regulamin funkcjonowania organizacji studenckich w PŁ. Więcej informacji o działalności studenckiej znajduje się na stronie Samorządu Studenckiego.

Wykaz Kół Naukowych w PŁ:

Wydział Mechaniczny

 • Studenckie Koło Naukowe „Chłodnictwo, Aparatura Spożywcza i Klimatyzacja” ChAK
 • Studenckie Koło Naukowe Energetyków
 • Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej i Transferu Technologii Grafengers
 • Studenckie Koło Naukowe Robotyków
 • Studenckie Koło Naukowe "Miłośników Motoryzacji"
 • Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
 • Studenckie Koło Naukowe Dynamiki i Sterowania Maszyn i Urządzeń „ARTUDITU”
 • Studenckie Koło Naukowe "BioMed-Spec"
 • Studenckie Koło Naukowe Welders
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej KOSMOS
 • Studenckie Koło Naukowe Odlewnictwa i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych"

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • UbiCOMP
 • Studenckie Koło Naukowe .NET
 • Studenckie Koło Naukowe Informatyków MAIN
 • Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR
 • Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników
 • Koło Naukowe Mikroprocesorowych Systemów Autonomicznych MIPSA
 • Koło Naukowe Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki PEMSSA
 • Studenckie Koło "Energetyk"
 • Studenckie Koło "Sterowniki Programowalne i Urządzenia Łączeniowe" SPUŁ
 • Smart Team
 • Studenckie Koło Naukowe Elektroniki, Informatyki i Teleinformatyki „TELIN”
 • Studenckie Koło SEP

 Wydział Chemiczny

 • Koło Naukowe „Trotyl”
 • Koło Nanotechnologów NANO
 • Koło Młodych Chemików
 • Studenckie Koło Naukowe "Polimer"
 • Studenckie Koło Naukowe  "Rubber Division"

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 • Koło Informatycznego Niepokoju KINo
 • Studenckie Koło Naukowe Kot Schrödingera
 • Studenckie Koło Naukowe Matematyków
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk Aktuarialnych
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyki KAIZEN

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Centrum Papiernictwa i Poligrafii

 • Studenckie Koło Naukowe Ryza

Centrum Technologii Informatycznych

 • Studenckie Koło Naukowe Geek Group

Koła międzywydziałowe

 • Studenckie Koło Naukowe "SUKCES"  (W-2,W-4, W-8, W-9)
 

Lista organizacji studenckich działających na Politechnice Łódzkiej: