Pełna informacja o Kołach Naukowych w PŁ oraz wykaz dokumentów potrzebnych do stworzenia i funkcjonowania Koła Naukowego znajduje się na stronie Samorządu Studenckiego.

Wykaz Kół Naukowych w PŁ:

Wydział Mechaniczny

 • Studenckie Koło Naukowe „Chłodnictwo, Aparatura Spożywcza i Klimatyzacja” ChAK
 • Studenckie Koło Naukowe Energetyków
 • Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
 • Koło Naukowe Mechaniki Stosowanej
 • Studenckie Koło Naukowe Robotyków
 • Studenckie Koło Naukowe "Miłośników Motoryzacji"
 • Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
 • Studenckie Koło Naukowe Dynamiki i Sterowania Maszyn i Urządzeń „ARTUDITU”
 • Studenckie Koło Naukowe "BioMed-Spec"
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej KOSMOS
 • Studenckie Koło Naukowe Odlewnictwa i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych"

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • UbiCOMP
 • Studenckie Koło Naukowe .NET
 • Studenckie Koło Naukowe Informatyków MAIN
 • Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR
 • Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników
 • Koło Naukowe Mikroprocesorowych Systemów Autonomicznych MIPSA
 • Koło Naukowe Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki PEMSSA
 • Studenckie Koło "Energetyk"
 • Studenckie Koło "Sterowniki Programowalne i Urządzenia Łączeniowe" SPUŁ
 • Smart Team
 • Studenckie Koło Naukowe Technologii Informatycznych PŁ SKNTI
 • Studenckie Koło Naukowe Elektroniki, Informatyki i Teleinformatyki „TELIN”
 • Studenckie Koło SEP

 Wydział Chemiczny

 • Koło Naukowe „Trotyl”
 • Koło Nanotechnologów NANO
 • Studenckie Koło Naukowe "Polimer"
 • Studenckie Koło Naukowe  "Rubber Division"

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 • Studenckie Koło Naukowe  Dziewiarzy
 • Studenckie Koło Naukowe Designer
 • Studenckie Koło Naukowe  Chemików Włókienników
 • Studenckie Koło Naukowe Odzieżownictwa
 • Studenckie Koło Naukowe „ECOresearch”

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 • Studenckie Koło Naukowe Chemików "KOLLAPS"
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów "Ferment"

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • Studenckie Koło Naukowe „9 piętro”
 • Studenckie Koło Naukowe Detal
 • Studenckie Koło Naukowe „Kąt”
 • Studenckie Koło Naukowe "WENTYLATOR"
 • Studenckie Koło Naukowe "PKS - Projektowanie Konstrukcji Stalowych”
 • Studenckie Koło Naukowe "Momencik"
 • Studenckie Koło Naukowe „Żuraw”
 • Studenckie Koło Naukowe Analog
 • Studenckie Koło Naukowe Thermos
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 • Koło Informatycznego Niepokoju KINo
 • Studenckie Koło Naukowe Kot Schrödingera
 • Studenckie Koło Naukowe Matematyków
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk Aktuarialnych
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyki KAIZEN

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 • Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu ZPiK
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "EXPERIENCE"
 • Koło Naukowe Cash Flow
 • Koło Naukowe Marketingu LEVEL UP
 • Studenckie Koło Naukowe Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 • Studenckie Koło Naukowe „OKTAN”
 • Studenckie Koło Naukowe "BioActive"

Centrum Papiernictwa i Poligrafii

 • Studenckie Koło Naukowe Poligrafów
 • Koło Naukowe Papierników

Centrum Technologii Informatycznych

 • Studenckie Koło Naukowe Geek Group

Koła międzywydziałowe

 • Studenckie Koło Naukowe "SUKCES"  (W-2,W-4, W-8, W-9)
 

Lista organizacji studenckich działających na Politechnice Łódzkiej: