1945 r. - Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny (obecnie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), Wydział Chemiczny;

1947 r. - Wydział Włókienniczy – obecnie  Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów;

1950 r. - Wydział Chemii Spożywczej – obecnie Biotechnologii i Nauk o Żywności;

1956 r. - Wydział Budownictwa Lądowego – obecnie Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

1969 r. - Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej;

1970 r. - Instytut Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału – obecnie Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;

1970 r. - Międzywydziałowy Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych – obecnie Instytut Papiernictwa i Poligrafii;

1976 r. - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – obecnie Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej;

1981 r. - Wydział Budowy Maszyn w Filii w Bielsku-Białej;

1991 r. - Wydział Organizacji i Zarządzania;

1991 r. - Centrum Komputerowe - obecnie Uczelniane Centrum Informatyczne;

1992 r. - Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w Filii w Bielsku-Białej;

1993 r. - International Faculty of Engieering - obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego;

1994 r. - Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej;

2001 r. - Filia w Bielsku-Białej przekształca się w samodzielną uczelnię;

2009 r. - Kolegium Gospodarki Przestrzennej;

2011 r. - Kolegium Logistyki;

2011 r. - Kolegium Towaroznawstwa;

2015 r. - Centrum Technologii Informatycznych;

2017 r. - Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu;

2017 r. - Centrum Współpracy Międzynarodowej.