Politechnika Łódzka cieszy się wysoką pozycją w Polsce i umacnia ją na arenie międzynarodowej, również dzięki aktywnemu członkostwu w sieci European Consortium of Innovative Universities  ECIU. W 80-letniej tradycji, PŁ ciągle podnosi jakość kształcenia, prowadzonych badań oraz odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Uczelnia kształci na studiach I, II stopnia, studiach doktorskich, podyplomowych, a także rozwija ideę Life Long Learning, oferując zajęcia w Uniwersytecie III Wieku, liceum ogólnokształcącym, Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym, przedszkolu oraz żłobku.

PŁ należy do grona 20 polskich uczelni realizujących program Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Prowadzone tu badania na najwyższym poziomie obejmują 12 dyscyplin naukowych, z których w wyniku ewaluacji trzy mają oceną A+, sześć A, a trzy B+. Prace oraz projekty odbywają się z wypełnianiem celów zrównoważonego rozwoju.

Nowoczesny, a jednocześnie coraz bardziej ekologiczny kampus jest miejscem przyjaznym kształceniu i pracy. To otwarta na różnorodność przestrzeń tworzona jest przez wspólnotę międzykulturową i międzypokoleniową.

Politechnika Łódzka ciągle rozwija sieć swoich partnerów o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym, odpowiadając na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.