Wartość nagród i dofinansowania za osiągnięcia naukowe
2 139 699
łączna wartość nagród za publikacje w czasopismach naukowych
83 224
łączna wartość nagród za referaty konferencyjne
1 615 287
łączna wartość dofinansowania publikacji open access
10 000
łączna wartość nagród za wydane monografie naukowe
271 350
łączna wartość nagród za uzyskane patenty
342 448
łączna wartość nagród za granty badawcze

Dane z 2020 r., podane kwoty to wartości netto.