Inkubator Innowacyjności 4.0 – „Konkurs na najlepszy pomysł na spółkę typu spin-off”

Sekcja Transferu Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w „Konkursie na najlepszy pomysł na spółkę typu spin-off” umożliwiającym uzyskanie wsparcia w założeniu spółki typu spin-off w Politechnice Łódzkiej. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Autorzy zwycięskich pomysłów otrzymają pakiety „SPIN-OFF na START” obejmujące:

 • sfinansowanie wyceny wartości technologii przeznaczonej do utworzenia spółki typu spin-off,
 • sfinansowanie profesjonalnego biznesplanu dla spółki typu spin-off,
 • przygotowanie wsparcia prawnego oraz notarialnego na etapie tworzenia spółki,
 • opieka doradcza Organizatora Konkursu w trakcie przygotowania i tworzenia spółki technologicznej.

Wnioski w postaci uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Uczestnika Konkursu o autorstwie pracy i akceptacji Regulaminu wraz z Oświadczeniem Uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać:

 • w postaci papierowej, w dwóch egzemplarzach opatrzonych podpisami – za pośrednictwem poczty wewnętrznej – na adres:
  Sylwia Lepieszka
  Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, al. Politechniki 3B, 93-590 Łódź, pok. 015

 • oraz w postaci skanu na adres: sylwia.lepieszka@p.lodz.pl

TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 31 STYCZNIA 2021 ROKU O GODZ. 23:59.


Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 jest realizowany przez Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w załączonym Regulaminie Konkursu.

Zachęcamy do składania wniosków.

– koordynator Projektu

Sylwia Lepieszka
Zespół Centrum nieustannie prowadzi aktywne działania zmierzające do pozyskiwania nowych środków celem dofinansowywania uczelnianych technologii. PŁ brała udział w następujących programach ministerialnych:

 • „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w latach 2020 – 2022
Image

Politechnika Łódzka jako lider projektu złożonego wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskała dofinasowanie 1 899 100 zł (w tym 1 179 100 dla PŁ) na bezpośrednie wsparcie prac badawczych mających zastosowanie w przemyśle. Projekt został sklasyfikowany na II miejscu listy rankingowej wśród 37 ocenionych projektów, tuż za Uniwersytetem Warszawskim.

To już trzeci projekt realizowany przez uczelnię, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie ich komercjalizacji.

 • Politechnika Łódzka jest liderem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, finansowanego ze środków europejskich przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To już druga edycja Programu stanowiąca kontynuacje działań z Programu „Inkubator Innowacyjności +”. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza z Częstochowy.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Ma on również za zadanie wzmocnić działania promujące osiągnięcia naukowe, tym samym zwiększając ich wpływ na rozwój innowacyjności, a także wzmocnić współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 • „Inkubator Innowacyjności +” realizowany w latach 2017 – 2019 
  Image

Celem projektu "Inkubator innowacyjności +" jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Wartość projektu: 2 660 164,00 PLN.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań w ramach projektu: 31 styczeń 2019 r.

Jednostka odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Politechniki Łódzkiej jest Sekcja Transferu Technologii.

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

 • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 • zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności:

a) monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

b) analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

c) prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

d) analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

 • prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 • wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.