Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej (Gender Equality Plan) to dokument będący wyrazem wsparcia dla całej społeczności akademickiej naszej uczelni, przygotowany w trosce o poszanowanie wartości, jaką jest równość płci.

48,16
Kobiety na stanowiskach kierowniczych w PŁ
39,86
Kobiety kierujące projektami PŁ
37,69
Kobiety wśród ogółu studentów PŁ
44,15
Studentki z tytułem inż./lic./mgr/mgr inż.
50,32
Kobiety w gronie doktorantów PŁ

Dane z 31.12.2023