Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej (Gender Equality Plan) to dokument będący wyrazem wsparcia dla całej społeczności akademickiej naszej uczelni, przygotowany w trosce o poszanowanie wartości, jaką jest równość płci.

43,4
Kobiety na stanowiskach kierowniczych w PŁ
47
Kobiety kierujące projektami PŁ
39
Kobiety wśród ogółu studentów PŁ
62
Studentki z tytułem inż./lic./mgr/mgr inż.
45
Kobiety w gronie doktorantów PŁ

Dane z 31.12.2021 r.