Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej (Gender Equality Plan) to dokument będący wyrazem wsparcia dla całej społeczności akademickiej naszej uczelni, przygotowany w trosce o poszanowanie wartości, jaką jest równość płci.

44,25
Kobiety na stanowiskach kierowniczych w PŁ
44
Kobiety kierujące projektami PŁ
40
Kobiety wśród ogółu studentów PŁ
62
Studentki z tytułem inż./lic./mgr/mgr inż.
44,63
Kobiety w gronie doktorantów PŁ

Dane z 1.07.2022 r.