Zadaniem komisji jest koordynacja prac i planów związanych z realizacją programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza w Politechnice Łódzkiej.

W jej skład wchodzą przedstawiciele władz uczelni, dyscyplin naukowych, doktorantów oraz studentów.


Przewodniczący:

Image
Zdjęcie portretowe: prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej, w granatowym garniturze na szarym tle.

prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht,

prorektor ds. nauki,

e-mail: lukasz.albrecht@p.lodz.pl

Z-ca Przewodniczącego: 

Image
Zdjęcie portretowe: prof. Paweł Strumiłło w niebieskim garniturze i białej koszuli na szarym tle.

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło,

prorektor ds. rozwoju,

e-mail: pawel.strumillo@p.lodz.pl

Członkowie:  prof. dr hab. Marek Balcerzak; dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. uczelni; dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni; prof. dr hab. inż. Anna Fabijańska; prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin; prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska; dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni; prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek; prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński; prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak; prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz; prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak; dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni; prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich; dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni; prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik; dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. uczelni; dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni; prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska; doktorantka mgr inż. Anna Bednarowicz; studentka inż. Paula Leśniewska.

Obsługa administracyjna:

Centrum Wspierania Nauki
Adres
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
budynek A27 p. CH-3
Telefon
+48 42 631 20 44
E-mail