Kształcenie, nauka i budowanie wzajemnych relacji z otoczeniem to trzy filary funkcjonowania Politechniki Łódzkiej. Mając świadomość, jak ważna jest Trzecia Misja Uczelni, PŁ ma szeroką ofertę dla społeczności.

 

PŁ jako jedna z pierwszych szkół wyższych w Polsce została sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która zawiera 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej i dialogu z otoczeniem. W społeczności akademickiej PŁ najważniejszymi wartościami są: wspólnota, kreatywność, poszanowanie wolności i praw.

Powstające w Politechnice Łódzkiej prace badawcze odpowiadają na społeczne problemy, przekładają się na rozwój medycyny, poprawiają jakość życia, wzmacniają ochronę środowiska i przyczyniają się do postępu technologicznego.

Uczelnia w różnych obszarach funkcjonowania rozwija działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Rozumiejąc rolę kształcenia, Politechnika Łódzka ma tradycję aktywizowania społeczności w różnym wieku. Dla najmłodszych działa Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, dla młodzieży szkolnej Publiczne Liceum Ogólnokształcące - jedno z najlepszych w województwie, dla seniorów uruchomiono Uniwersytet Trzeciego Wieku - wszystkie te inicjatywy cieszą się ogromną popularnością. 

PŁ jest także miejscem spotkań ludzi sztuki. Czwartkowe Forum Kultury to doskonała okazja do rozmowy z artystami, a Muzyka na politechnice nie lada gratka dla melomanów. 

Uczelnia nie zapomina o pasjonatach sportu i udostępnia dla wszystkich chętnych Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu PŁ.

W ramach realizacji Trzeciej Misji społeczność akademicka Politechniki Łódzkiej podjęła następujące działania: