Image
Studenci informatyki na PŁ od lewej - Wiktor Kania, Ewa Kłapcińska i Mateusz Groblewski
Data dodania 09.04.2021 - 11:46
Kategorie aktualności

Studenci III roku informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w składzie: Ewa Kłapcińska, Wiktor Kania oraz Mateusz Groblewski zaprezentowali przygotowaną przez siebie aplikację FriML na międzynarodowym konkursie studenckich prac naukowych Black Sea Science 2021 i zdobyli 1. miejsce.

 

Image
Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, fot. Jacek Szabela
Data dodania 30.03.2021 - 10:39
Kategorie aktualności

Zwiększenie interakcji i relacji między wykładowcą a studentem, a także podniesienie motywacji podczas kształcenia online, to główne założenia projektu, który otrzymał 300 tysięcy euro dofinansowania. To najwyższa kwota przyznana w rozstrzygniętym konkursie programu Erasmus+ .

 

Image
prof. Izabella Krucińska, PŁ
Data dodania 29.03.2021 - 11:13
Kategorie aktualności

W rankingu Polskiego Radia "INNOWACJE 2021", promującym nowatorskie projekty, produkty i usługi opracowane przez uczelnie i firmy, drugie miejsce w kategorii najlepsze rozwiązanie ekologiczne zajęły biodegradowalne maseczki z PŁ.
 

Image
dr Żywilla Fechner z Instytutu Matematyki PŁ, fot. Jacek Szabela
Data dodania 19.03.2021 - 13:31
Kategorie aktualności

Dr Żywilla Fechner z Instytutu Matematyki PŁ otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce (PTKM) za rok 2020. Doceniono jej cykl publikacji dotyczący wieloletnich badań nad problemami wywodzącymi się z teorii hipergrup.

 

Image
w laboratorium na Wydziale Chemicznym
Data dodania 25.02.2021 - 09:28
Kategorie aktualności

Kierunek nanotechnologia, studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz europejski certyfikat jakości EUR-ACE European Accreditation of Engineering Programmes, na okres 5 lat.  

Image
Grafika do polskiej ekspozycji na wystawie EXPO 2020
Data dodania 10.02.2021 - 12:51
Kategorie aktualności

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych EXPO. Politechnika Łódzka w Expo 2020 będzie miała szczególną rolę w kształtowaniu wizerunku Polski. Studentki PŁ przygotują projekty strojów dla obsługi polskiego pawilonu.

Image
Budynek Wydziału EEIA na PŁ, fot. Jacek Szabela
Data dodania 05.02.2021 - 12:51
Kategorie aktualności

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) pozytywnie oceniła kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) PŁ. Ponadto Prezydium PKA postanowiło przyznać kierunkowi Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju.

Image
Budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
Data dodania 04.02.2021 - 10:52
Kategorie aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała dofinansowanie 10 jednostkom w ramach programu  „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Politechnika Łódzka jest jednym z beneficjentów.