Rektor oraz prorektorzy Politechniki Łódzkiej mogą brać udział w komitecie honorowym zewnętrznych wydarzeń.


Można także uzyskać zgodę władz uczelni na objęcie patronatem honorowym lub naukowym Politechniki Łódzkiej organizowanego przez siebie przedsięwzięcia.

W celu usprawnienia procesu uzyskania stosownej zgody prosimy o korzystanie z wzoru wniosku załączonego poniżej i przesłanie na adres: Rektorat Politechniki Łódzkiej, ul. Skorupki 10/12, 90-924 Łódź.

Pliki do pobrania