Politechnika Łódzka jest jednym z 10 beneficjentów programu   „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Jego celem jest rozwój międzynarodowej współpracy szkół doktorskich.

PŁ w ramach programu STER zrealizuje projekt „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of Lodz Univeristy of Technology”. Pozwoli on na :

  • przyznanie  stypendiów dla najlepszych doktorantów,
  • rozwijanie mobilności międzynarodowej doktorantów,
  • organizację wykładów prowadzonych gościnnie przez światowej klasy specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Projekt potrawa 3 lata, do końca 2023 r.