Biuro Karier Politechniki Łódzkiej działa z myślą o studentach i absolwentach, a także firmach i instytucjach z otoczenia biznesowego.

Image

Jego misją jest rozwój karier przyszłych specjalistów i skuteczne łączenie ich z pracodawcami.

Biuro działa w trzech kluczowych obszarach:

 1. Łączenie przyszłych specjalistów z pracodawcami:
 • wydarzenia branżowe m.in. takie jak: Akademickie Targi Pracy, Biznes w Praktyce,
 • pośrednictwo pracy, praktyk i staży oraz wsparcie w procesach rekrutacyjnych poprzez preselekcję kandydatów.
 1. Wzmacnianie rozpoznawalności firm wśród studentów:
 • wydarzenia i konkursy m.in. takie jak: Konkurs na Najlepszego Pracodawcę,
 • organizacja prezentacji, szkoleń, spotkań firm ze studentami na wydziałach.
 1. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych oraz przedsiębiorczych odpowiadających na potrzeby rynku pracy:
 • szkolenia, warsztaty, konkursy, programy rozwojowe m.in. takie jak: Łódzki Test Informatyków, Konkurs Młodzi w Łodzi „Mam Pomysł na Startup!”,
 • certyfikowane testy kompetencji zawodowych,
 • doradztwo zawodowe, coaching kariery,
 • doradztwo biznesowe i coaching biznesowy.
Biuro Karier
Adres
93-590 Łódź, al. Politechniki 3a
Telefon
+48 42 631 20 98, tel./fax +48 42 631 27 39