KOMITET STERUJĄCY ds. HR Excellence in Research

Komitet Sterujący podejmuje kluczowe decyzje i sprawuje pieczę nad strategicznymi kierunkami działań przewidzianych do realizacji w zakresie HRS4R na terenie Politechniki Łódzkiej.

PRZEWODNICZĄCY:

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Członkowie:

przewodniczący dyscyplin naukowych:

prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich

dr hab. inż. Sławomir Hausman, profesor uczelni

dr hab. inż. Anna Fabijańska, profesor uczelni

dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński

prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

prof. dr hab. Marek Balcerzak

prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik

dr hab. inż. Robert Sarzała, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich

prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

Z ramienia doktorantów:

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów - mgr inż. Anna Bednarowicz


KOMITET MONITORUJĄCY ds. HR Excellence in Research:

W jego skład wchodzą przedstawiciele jednostek Uczelni, które są zaangażowane we wdrażanie zasad Karty i Kodeksu. Komitet odpowiada za monitorowanie postępu zadań zapisanych w bieżącym Planie Działań.

PRZEWODNICZĄCY:

Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Członkowie:

Centrum Danych i Analiz Strategicznych – mgr inż. Marcin Cichy

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim - mgr Mirosława Walczak

Centrum Współpracy Międzynarodowej - dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni

Centrum Obsługi Projektów - mgr inż. Hubert Gęsiarz

Dział Nauki – mgr Igor Hacia

Dział Promocji – mgr Anna Boczkowska

Biuro Karier – mgr Małgorzata Skomiał

mgr Alicja Rasmus

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – mgr inż. Monika Wolak

Kancelaria Rektora – inż. Dominik Leżański

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim – dr Andrzej Hołasek

Dział Rozwoju Uczelni – mgr Adam Owczarek