Image
Biały stół, na nim czarna teczka i strona dokumentu, którą podpisuje osoba w niebieskiej koszuli.
Data dodania 07.07.2021 - 12:11
Kategorie aktualności

W załączniku przedstawiamy informacje dotyczące ogólnych warunków oraz osiągnięć uwzględnianych w ramach wnioskowania o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów na rok akademicki 2021/22. oraz obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Data dodania 04.02.2021 - 15:13
Kategorie aktualności

W Komunikacie prorektora ds. studenckich PŁ z 19 października 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2020/21 wprowadza się następujące zmiany: