Politechnika Łódzka zdefiniowała następujące priorytetowe obszary badawcze:

 

 • uczenie głębokie,
 • obliczenia w chmurze i równoległe,
 • rzeczywistość wirtualna,
 • diagnostyka medyczna i przemysłowa,
 • robotyka,
 • analiza danych,
 • zarządzanie.
 • przyjazne, wspierające środowisko i usługi,
 • systemy cyberfizyczne,
 • technologie bezprzewodowe (5G),
 • sieci czujników (IoT),
 • cyber bezpieczeństwo,
 • Przemysł 4.0.
 • inżynieria molekularna,
 • nanomateriały/metamateriały,
 • mikrosystemy,
 • lasery,
 • biosensory,
 • implanty,
 • elektronika/tekstronika,
 • inteligentne materiały budowlane.
 • biotechnologia,
 • technologia i bezpieczeństwo żywności,
 • biologia strukturalna,
 • monitorowanie i usuwanie zanieczyszczeń,
 • odnawialne źródła energii,
 • czyste technologie,
 • technologie radiacyjne,
 • polimery inteligentne,
 • elektronika organiczna,
 • hydrożele,
 • analityka chemiczna,
 • procesy fizyko-chemiczne,
 • modelowanie molekularne,
 • elastomery.