Image
Kobieta naukowiec w białym fartuchu stoi przy urządzeniu pomiarowym z czarnym monitorem, W dłoni trzyma otwartą, bordową teczkę.

 

Politechnika Łódzka stawia przed sobą ambitne cele związane z rozwojem w zakresie badań i kształcenia. 


W PŁ prowadzone są badania w następujących dyscyplinach:

 

Rada dyscypliny architektura i urbanistyka:

prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich – przewodniczący RD (marek.pabich@p.lodz.pl)

dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak, profesor uczelni ─ zastępca przewodniczącego RD

prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa

dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl

dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, profesor uczelni

dr hab. inż. arch. Jan Salm, profesor uczelni

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, profesor uczelni

dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, profesor uczelni

dr hab. n. t. Artur Zaguła, profesor uczelni

dr inż. arch. Joanna Borowczyk

dr inż. arch. Błażej Ciarkowski

dr inż. arch. Adriana Cieślak-Arkuszewska

dr inż. arch. Maria Dankowska

dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski

dr inż. arch. Katarzyna Janicka-Świerguła

dr inż. arch. Joanna Matuszewska

dr inż. arch. Aleksander Serafin

dr inż. arch. Aneta Tomczak

dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski

Rada dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika:

dr hab. inż. Sławomir Hausman, profesor uczelni – przewodniczący RD (slawomir.hausman@p.lodz.pl)

dr hab. inż. Stanisław Hałgas, profesor uczelni – zastępca przewodniczącego RD

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

dr hab. inż. Grzegorz Granosik, profesor uczelni

dr hab. inż. Jacek Kabziński, profesor uczelni

dr hab. inż. Irena Wasiak, profesor uczelni

dr hab. inż. Andrzej Wędzik

dr hab. inż. Paweł Rózga, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

dr hab. inż. Jerzy Zgraja, profesor uczelni

dr hab. inż. Łukasz Szymański, profesor uczelni

dr hab. inż. Marcin Janicki, profesor uczelni

dr hab. inż. Maciej Sibiński, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek

Rada dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja:

prof. dr hab. inż. Anna Fabijańska ─ Przewodnicząca RD

dr hab. inż. Piotr Lipiński, profesor uczelni ─ Zastępca Przewodniczącej RD

dr hab. inż. Adam Wojciechowski, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot

dr hab. inż. Jacek Kucharski, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Adam Niewiadomski

dr hab. inż. Piotr Napieralski, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

dr hab. inż. Wojciech Tylman, profesor uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Grudzień, profesor uczelni

dr hab. Szymon Grabowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Michał Morawski, profesor uczelni

dr hab. inż. Andrzej Romanowski, profesor uczelni

Rada dyscypliny inżynieria chemiczna:

dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, profesor uczelni ─ przewodnicząca RD (hanna.kierzkowska-pawlak@p.lodz.pl)

dr hab. inż. Konrad Olejnik, profesor uczelni ─ zastępca przewodniczącej RD

prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć

prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski

dr hab. inż. Piotr Owczarz

dr hab. inż. Andrzej Obraniak

dr hab. inż Dariusz Danielewicz, profesor uczelni

prof. dr hab. Beata Gutarowska

dr hab. inż. Dorota Kręgiel, profesor uczelni

dr hab. inż. Piotr Dziugan, profesor uczelni

dr inż. Tomasz Boruta

dr hab. inż. Katarzyna Paździor

dr hab. inż. Jacek Stelmach

dr inż. Marcin Piątkowski

Rada dyscypliny inżynieria lądowa i transport:

prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński ─ przewodniczący RD (marcin.kaminski@p.lodz.pl)

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin ─ zastępca przewodniczącego RD

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

prof. dr hab. inż. Marek Lefik

prof. dr hab. inż. Ewa Liwarska-Bizukojć

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak

prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak

prof. dr hab. inż. Tadeusz Urban

prof. dr hab. inż. Zdzisław Więckowski

dr hab. inż. Agnieszka Brzezińska, profesor uczelni

dr hab. inż. Robert Cichowicz, profesor uczelni

dr hab. inż. Łukasz Domagalski

dr hab. inż. Jerzy Goczek

dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, profesor uczelni

dr hab. Katarzyna Klemm, profesor uczelni

dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Renata Kotynia

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni

dr hab. inż. Artur Wirowski

dr hab. inż. Grażyna Sakson-Sysiak, profesor uczelni

Rada dyscypliny inżynieria materiałowa:

prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek ─ przewodniczący RD

dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, profesor uczelni – zastępca przewodniczącego RD

dr hab. inż. Konrad Dybowski, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Leszek Klimek

prof. dr hab. inż. Piotr Kula

dr hab. inż. Jacek Sawicki, profesor uczelni

dr hab. inż., Anna Sobczyk-Guzenda

dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych

prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

dr hab. inż. Piotr Kulpiński, profesor uczelni

dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, profesor uczelni

dr hab. inż. Dawid Stawski

dr hab. inż. Zbigniew Stempień, profesor uczelni

Rada dyscypliny inżynieria mechaniczna:

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak ─ przewodniczący RD (tomasz.kubiak@p.lodz.pl)

prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski ─ zastępca przewodniczącego RD

prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski

prof. dr hab. inż. Radosław Mania

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak

dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, profesor uczelni

dr hab. inż. Dariusz Grzelczyk

dr hab. inż. Grzegorz Kudra, profesor uczelni

dr hab. inż. Damian Obidowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Witold Pawłowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Siczek

dr hab. inż. Wojciech Stachurski

dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, profesor uczelni

dr hab. inż. Tomasz Szymczak

dr Dawid Dudkowski

dr inż. Łukasz Frącczak

dr inż. Joanna Kopania

dr inż. Piotr Reorowic

Rada dyscypliny matematyka:

prof. dr hab. Marek Balcerzak ─ przewodniczący RD (marek.balcerzak@p.p.lodz.pl)

dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ  ─ zastępca przewodniczącego RD

 dr hab. inż. Grzegorz Andrzejczak, prof. uczelni 

 dr hab. Włodzimierz Fechner, prof. uczelni

 prof. dr hab. inż. Lesław Gajek

 dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni

 dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. uczelni

 dr hab. Przemysław Gordinowicz

 prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski

 dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. uczelni

 prof. dr. hab. Wojciech Kryszewski

 dr hab. inż. Andrzej Olkolewski, prof. uczelni

Rada dyscypliny nauki chemiczne:

prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik – przewodnicząca RD (malgorzata.szynkowska@p.lodz.pl)

prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński – zastępca przewodniczącej RD

prof. dr hab. Halina Abramczyk

dr hab. inż. Anna Albrecht

prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, profesor uczelni

dr hab. inż. Anna Bujacz, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz

dr inż. Karolina Chałupka

dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki

dr hab. inż. Jarosław Jung, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska

prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska

dr hab. inż. Marcin Kozanecki, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik

dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek

dr inż. Tomasz Marszałek

dr hab. inż. Anna Marzec

dr hab. inż. Anna Masek, profesor uczelni

dr hab. inż. Paweł Mierczyński, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Piotr Paneth

dr hab. inż. Joanna Pietrasik, profesor uczelni

dr hab. Radosław Podsiadły, profesor uczelni

dr hab. Piotr Polanowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, profesor uczelni

dr hab. inż. Adam Sikora

prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka

prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec

prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

prof. dr hab. Jacek Ulański

dr hab. inż. Izabela Witońska, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf

Rada dyscypliny nauki fizyczne:

dr hab. inż. Robert Sarzała, profesor uczelni – przewodniczący RD

dr hab. inż. Maciej Dems, profesor uczelni – zastępca przewodniczącego RD

dr hab. inż. Mariola Buczkowska, profesor uczelni

dr hab. inż. Adam Chudecki, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski

dr inż. Agnieszka Krzemińska-Kowalska

dr inż. Ewa Pastorczak

prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal

prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer

dr hab. inż. Jaromir Tosiek, profesor uczelni

dr hab. inż. Michał Wasiak, profesor uczelni

dr hab. inż. Magdalena Włodarska

Rada dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – przewodnicząca RD (agnieszka.zakrzewska-bielawska@p.lodz.pl)

prof. dr hab. Filip Chybalski – zastępca przewodniczącej RD

prof. dr hab. Agnieszka Baruk

prof. dr hab. Jacek Otto

prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik

dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, profesor uczelni

dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni

dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni

dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni

dr inż. Sylwia Flaszewska

dr inż. Dagna Siuda

dr hab. Dariusz Siudak, profesor uczelni

Rada dyscypliny technologia żywności i żywienia:

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz ─ przewodnicząca RD

dr hab. inż. Radosław Bonikowski, profesor uczelni – zastępca przewodniczącej RD

prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn

prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka

prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska

dr hab. inż. Andrzej Baryga, prof. uczelni

dr hab. inż. Maria Balcerek, profesor uczelni

dr hab. inż. Anna Diowksz, profesor uczelni

dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, profesor uczelni

dr hab. inż. Robert Klewicki, profesor uczelni

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

dr hab. inż. Agnieszka Nowak, profesor uczelni

dr hab. inż. Tomasz Olejnik, profesor uczelni

dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, profesor uczelni

dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska

dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, profesor uczelni

dr hab. inż. Aneta Białkowska

dr hab. inż. Monika Kosmala

dr hab. inż. Anna Koziróg 

dr hab. inż. Anna Podsędek

dr hab. Katarzyna Rajkowska

dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni

dr hab. inż. Beata Smolińska

dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska

dr Ewa Maciejczyk

dr inż. Joanna Milala

dr inż. Anna Otlewska

dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta