Współczesne uczelnie mają trzy misje: kształcenie, działalność naukowo-badawcza i kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem. Realizacja projektów edukacyjnych to doskonałe narzędzie do wypełniania tej trzeciej misji.


PŁ podejmuje nowe inicjatywy służące podnoszeniu jakości swojej oferty kształcenia, ale również wpływające na rozwój poziomu edukacji w Polsce. Postrzegając proces kształcenia jako całość, począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na studiach podyplomowych, uczelnia jest miejscem realizacji nowoczesnych projektów edukacyjnych. Są one skierowane zarówno do nauczycieli akademickich, jak i pedagogów szkolnych.

Aktywne współdziałanie z otoczeniem jest jednym ze strategicznych celów Politechniki Łódzkiej, dlatego uczelnia angażuje się we współpracę z licznymi partnerami w realizacji projektów edukacyjnych. 

Politechnika Łódzka partycypuje w programach i funduszach przeznaczonych na realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych i współpracę w szkolnictwie wyższym.

Poniżej lista realizowanych projektów: