Kanclerz
mgr inż. Włodzimierz Fisiak


90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. +48 42 631 20 12
fax +48 42 631 20 28
e-mail: wlodzimierz.fisiak@p.lodz.pl


Z-ca kanclerza PŁ ds. organizacyjnych
mgr inż. Michał Paliński


90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. +48 42 631 20 12
fax +48 42 631 20 28
e-mail: michal.palinski@p.lodz.pl


Z-ca kanclerza PŁ ds. technicznych
mgr inż. Mirosław Dudra


90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. +48 42 631 20 12
fax +48 42 631 20 28
e-mail: miroslaw.dudra@p.lodz.pl