Wydział Mechaniczny W1


Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W2

Wydział Chemiczny W3


Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów W4


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności W5


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W6


Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej W7


Wydział Organizacji i Zarządzania W8


Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska W9