Zgodnie z treścią Uchwały Senatu PŁ Nr 24/2021 z 30 czerwca 2021 r., na Politechnice Łódzkiej wprowadzone zostały nowe wzory dyplomów ukończenia studiów.

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2021 r.

Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo

Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –

Image
Dyplom ukończenia PŁ 2021
Image
Dyplom ukończenia PŁ 2021
Image
Dyplom ukończenia PŁ 2021
Image
Dyplom ukończenia PŁ 2021


Rodzaje zabezpieczeń dyplomów PŁ przed fałszerstwem

Image