Image
Grafika: transfer nauki do przemysłu
Od wielu lat w Politechnice Łódzkiej realizowana jest polityka zarządzania własnością intelektualną, która skoncentrowana jest na efektywnym transferze innowacyjnych technologii do gospodarki oraz osiąganiu korzyści finansowych z wykorzystania dóbr niematerialnych.

Wypracowane oraz ciągle doskonalone w Politechnice mechanizmy komercjalizacji uczelnianych rozwiązań umożliwiły skuteczne urynkowienie wielu prac B+R, poprzez ich sprzedaż albo udzielenie licencji na ich wykorzystywanie. Nasza uczelnia z sukcesem transferuje również nowatorskie rozwiązania do biznesu poprzez zakładanie spółek typu spin-off, inicjując oraz wspierając w ten sposób ideę przedsiębiorczości wśród nauczycieli akademickich, doktorantów oraz studentów.

Politechnika Łódzka otrzymała nagrodę Made in Poland 2020 za „istotny wpływ na rozwój gospodarki narodowej przez współpracę uczelni z przedsiębiorstwami i samorządami oraz promowanie polskiego szkolnictwa wyższego”.