W PŁ działa komisja rektorska odpowiedzialna za realizację planów zdefiniowanych we wniosku do programu IDUB.

Plan realizacji programu IDUB jest ukierunkowany na osiągniecie następujących celów strategicznych:

  • doskonałość naukowa,
  • internacjonalizacja,
  • wysoka jakość kształcenia (studentów i doktorantów),
  • skuteczne zarzadzanie Uczelnią,
  • rozwój kadry,
  • transfer technologii i współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz jednostkami naukowymi.

Dla każdego z ww. celów strategicznych zdefiniowano cele szczegółowe oraz działania prowadzące do ich osiągnięcia. 

Uczestnictwo w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" daje PŁ dodatkowy budżet w wysokości 2% subwencji podstawowej. Środki te umożliwiły podjęcie nowych działań podnoszących jakość badań w Politechnice Łódzkiej. Jednym z nich jest wprowadzenie nagród wspierających doskonałość naukową pracowników, doktorantów i studentów. Regulamin dostępny jest na platformie Wikamp.  


Film dostępny także z audiodeskrypcją