Data dodania 25.05.2023 - 09:25
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się Komunikat Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 24 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/24.

Data dodania 25.05.2023 - 09:20
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się Komunikat Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 24 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/24.

Data dodania 30.05.2022 - 12:59
Kategorie aktualności

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od obywateli polskich oraz komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 30 maja 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/23.

Data dodania 30.05.2022 - 12:29
Kategorie aktualności

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od cudzoziemców oraz komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 30 maja 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/23.


Data dodania 19.07.2021 - 15:29
Kategorie aktualności

Poniżej znajduje się komunikat prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 19 lipca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobieranych od osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej przez potwierdzenie efektów uczenia się.

Data dodania 24.06.2021 - 14:45
Kategorie aktualności

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od cudzoziemców oraz komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 11 czerwca 2021 r.  w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/22.

Data dodania 16.06.2021 - 11:29
Kategorie aktualności

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od obywateli polskich oraz komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 11 czerwca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/22.

Data dodania 20.01.2021 - 10:08
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się aneks do komunikatu prorektora ds. kształcenia PŁ z 30 czerwca 2020 r. ws.opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Data dodania 01.12.2020 - 09:29
Kategorie aktualności

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od cudzoziemców oraz komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Data dodania 01.12.2020 - 09:07
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 18 czerwca 2020 r. oraz jego aneks w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej roku akademickim 2020/2021, pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.