Politechnika Łódzka posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: 
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,

  • inżynieria lądowa, geodezja i transport,

  • architektura i urbanistyka,

  • inżynieria mechaniczna,

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,

  • inżynieria chemiczna,

  • inżynieria materiałowa

 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:
  • nauki chemiczne,

  • matematyka,

  • nauki fizyczne

 •  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie
  • technologia żywności i żywienia
 • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
  • nauki o zarządzaniu i jakości.