Politechnika Łódzka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: 
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
  • inżynieria lądowa i transport;
  • inżynieria mechaniczna; 
  • informatyka techniczna i telekomunikacja; 
  • inżynieria chemiczna;
  • inżynieria materiałowa;
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:
  • nauki chemiczne; 
  • matematyka;
 •  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.


Politechnika Łódzka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: 
  • architektura i urbanistyka;
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
  • inżynieria lądowa i transport;
  • inżynieria mechaniczna;
  • informatyka techniczna i telekomunikacja;
  • inżynieria chemiczna;
  • inżynieria materiałowa;

 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: 
  • nauki chemiczne;
  • nauki fizyczne;
  • matematyka; 
    
 • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.