Politechnika Łódzka podejmuje nowe działania podnoszące jakość badań naukowych.

Celem inicjatyw jest zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, a także do wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej. Na ich realizację Politechnika Łódzka przeznaczyła od 2020 r. 4,5 mln zł.

Osoby, które otrzymały nagrody na osiągnięcia naukowe: