W Politechnice Łódzkiej realizowane jest podzadanie 1.3 Budżetu zadaniowego pt.: „Rozwój narzędzi wspierających osoby przygotowujące aplikacje grantowe”. Jego celem jest systemowe wsparcie zespołów badawczych przygotowujących wnioski projektowe ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o międzynarodowe projekty badawcze. W przypadku otrzymania zaproszenia od partnera zagranicznego do udziału w spotkaniu konsorcjum przygotowującego aplikację w ramach międzynarodowych projektów badawczych, istnieje możliwość refundacji kosztów wyjazdu zagranicznego dla maksymalnie dwóch naukowców (koszty podróży oraz koszty pobytu). Podania o wyjazd zagraniczny wraz z uzasadnieniem potrzeby wyjazdu należy składać do prorektora ds. nauki za pośrednictwem Centrum Obsługi Projektów. Wyjazdy, których celem jest przygotowanie projektu w ramach Programu Horyzont Europa traktowane będą w sposób priorytetowy.

Centrum Obsługi Projektów
Adres
93-590 Łódź, ul. Żeromskiego 116
budynek A33, II piętro (budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)
Telefon
+48 42 631 20 82, +48 42 631 28 71, +48 42 631 21 07
E-mail