Politechnika Łódzka rozumie potrzebę rozwijania modelu współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym i jest otwarta na podejmowanie nowych przedsięwzięć z partnerami zewnętrznymi, krajowymi oraz zagranicznymi.