Pracownicy, którzy zamierzają wziąć udział w konkursie na projekt, rozpocząć pisanie wniosku, szukać partnerów do swojego projektu lub potrzebują pomocy w jego wdrażaniu mogą liczyć na wsparcie Centrum Obsługi Projektów PŁ.

Mamy bogate doświadczenie i chętnie pomożemy w następującym zakresie:

  • informowanie o programach i projektach naukowych, krajowych i międzynarodowych,
  • informowanie o źródłach finansowania prac naukowo-badawczych oraz innych przedsięwzięć, w tym poszukiwanie możliwości udziału PŁ w konkursach krajowych i międzynarodowych,
  • doradztwo w sprawach projektów i udział w ich przygotowaniu,
  • ocena formalna i techniczna możliwości realizacji projektów oraz ocena formalna dokumentacji projektowej,
  • monitorowanie rzeczowej realizacji projektów i utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości.

Centrum Obsługi Projektów prowadzimy również szkolenia, seminaria czy webinaria. Dostosowywane są one do indywidualnych potrzeb uczestników. Zapraszamy do kontaktu i uzgodnienia tematu oraz terminu spotkania: tel. +48 42 631 21 07.

Jednostka przygotowuje i publikuje newsletter, gdzie prezentowane są aktualne informacje dotyczące m.in. terminów konkursów na realizację projektów czy praktyczne informacje na temat ich wdrażania. Zachęcamy do subskrybowania newslettera. W tym celu prosimy napisać maila do karina.barantseva@p.lodz.pl z prośbą o zarejestrowanie się w tej usłudze.

Obsługa międzynarodowych projektów edukacyjnych

W zakresie międzynarodowych projektów edukacyjnych pomoc można uzyskać w Centrum Współpracy Międzynarodowej – Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, która koordynuje aplikowanie i realizację projektów w ramach programów, takich jak Erasmus+, Fundusz Wyszehradzki, CEEPUS, programów NAWA i in. Sekcja inicjuje i realizuje również własne projekty na rzecz całej uczelni.

Jednostkom oraz pracownikom oferujmy wsparcie na każdym etapie przygotowania wniosku o dotację i realizacji projektów:

  • informujemy o terminach konkursów i zasadach realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach poszczególnych programów,
  • szukamy źródeł finansowania dla pomysłów projektowych przedstawianych przez pracowników,
  • prowadzimy działania informacyjne i szkoleniowe na temat przygotowania i realizacji projektów,
  • wspieramy w przygotowaniu projektu i wniosku o dotację,
  • wspieramy realizację uzgodnionych zadań w projektach.

Więcej informacji na stronie CWM.

Centrum Obsługi Projektów
Adres
90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116
budynek A33, II piętro (budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)
Telefon
+48 42 631 20 82, +48 42 631 28 71, +48 42 631 21 07
E-mail
Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM
Adres
90-539 Łódź, ul. Żwirki 36, bud. A-16
pok. 110
Telefon
+48 42 638 38 72