Rektor Politechniki Łódzkiej ogłasza co roku konkursy o nagrody:


  • za najwyższą liczbę cytowań,
  • dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych,
  • dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej,
  • za najbardziej wartościowe wdrożenie.

W konkursie o nagrodę dla autorów najlepszych publikacji naukowych wydanych w w 2019 roku przyznane zostały dwie równorzędne, w wysokości 12 500 PLN  każda. Otrzymali je prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz i dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ, oboje z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2019 roku został inż. Robert Borowski z Wydziału Chemicznego. Otrzymał 10 000 PLN.

Nagrodę w wysokości 40 000 PLN za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2019 roku przyznana została zespołowi w składzie: dr hab. inż. Marek Bartosik prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski oraz dr hab. inż. Franciszek Wójcik Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2019 roku laureatem został prof. dr hab. Jacek Ulański z Wydziału Chemicznego. Otrzymał 25 000 PLN.

Przyznana została również nagroda specjalna w wysokości 25 000 PLN. Otrzymała ją dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, za wkład w rozwój nauk rolniczych w Politechnice Łódzkiej.

W konkursie o nagrodę dla autorów najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2018 roku wygrał dr inż. Piotr Brzeski z Wydziału Mechanicznego. Wartość nagrody to 25 000 PLN.

Inżynier Stefan Cichosz z Wydziału Chemicznego zwyciężył w kategorii dla najmłodszego, pierwszego autora publikacji naukowej w ub. roku. Otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

Nagrodę za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2018 roku przyznana została zespołowi naukowców z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatykii Automatyki w składzie: dr hab. inż. Marek Bartosik, prof.  PŁ, prof. dr  hab. inż. Piotr Borkowski oraz dr hab. inż. Franciszeki Wójcik. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2018 roku laureatem został prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski z Wydziału Mechanicznego. Otrzyma 25 000 PLN.

Przyznana została również nagroda specjalna, za znaczny wkład w prace naukowe Politechniki Łódzkiej, dla mgra inż. Adriana Gliszczyńskiego z Wydziału Mechanicznego. Wartość tej nagrody to 5 000 PLN.