Rektor Politechniki Łódzkiej ogłasza co roku konkursy o nagrody:

 • dla najlepiej cytowanej autorki/cytowanego autora
 • nagrodę dla autorki/autora najlepszych publikacji naukowych
 • nagrodę dla najlepiej publikującej doktorantki/publikującego doktoranta
 • nagrodę dla najmłodszej pierwszej autorki/najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej
 • za najbardziej wartościowe wdrożenie

Laureatem konkursu o nagrodę dla najlepiej cytowanej autorki/cytowanego autora w 2023 roku został prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz reprezentujący dyscyplinę naukową automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Otrzymuje on nagrodę w wysokości 25 000 PLN.

W konkursie o nagrodę dla autorki/autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2022 roku Laureatem została prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn reprezentująca dyscyplinę technologia żywności i żywienia. Otrzymuje ona nagrodę w wysokości 25 000 PLN.

 Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszej pierwszej autorki/ najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2022 roku została Maria Brzezińska, studentka z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Wartość nagrody to 10 000 PLN.

Konkurs dla najlepiej publikującej doktorantki/publikującego doktoranta w 2022 roku wygrał mgr inż. Michał Komar reprezentujący dyscyplinę inżynieria chemiczna. Otrzymuje on nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

 Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2022 roku przyznana została Instytutowi Maszyn Przepływowych. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

Jednocześnie informuję, że przyznano wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

W konkursie o nagrodę dla najlepiej cytowanej autorki/cytowanego autora w 2023 roku wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach otrzymali:

w dyscyplinie nauki chemiczne – dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni

w dyscyplinie inżynieria chemiczna – prof. dr hab. inż. Dorota Kręgiel

w dyscyplinie technologia żywności i żywieniadr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. uczelni 

w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja –  dr hab. inż. Szymon Grabowski, prof. uczelni                                                                                           
w dyscyplinie matematyka –  prof.
dr hab. inż. Jacek Banasiak

w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport – prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni

W konkursie o nagrodę dla autorki/autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2022 roku wyróżnienia otrzymali:

w dyscyplinie nauki chemiczne – prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska

w dyscyplinie inżynieria chemiczna – prof. dr hab. Beata Gutarowska

w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne  
– dr hab. inż. Michał Kaczmarek, prof. uczelni oraz dr inż. Ernest Stano

w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk, prof. uczelni

w dyscyplinie matematyka – dr Michał Boczek

w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport – prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr hab. inż. Robert Stanisławski, prof. uczelni

                                                                    

W konkursie o nagrodę dla najlepiej publikującej doktorantki/ publikującego doktoranta w 2022 roku wyróżnienia otrzymali:

w dyscyplinie nauki chemiczne – dr inż. Paulina Gątarek

w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – mgr inż. Aleksandra Steglińska

w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – mgr inż. Julia Dominiak

w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport – mgr inż. Kalina Materak

w dyscyplinie architektura i urbanistyka – mgr inż. Anna Jaruga-Rozdolska

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Bartłomiej Lisowski

Laureatem konkursu o nagrodę dla najlepiej cytowanej autorki/cytowanego autora w 2022 r. został prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Otrzyma on nagrodę w wysokości 25 000 PLN.

W konkursie o nagrodę dla autorki/autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2021 r. laureatem został prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz z Wydziału Mechanicznego. Otrzyma w nagrodę 25 000 PLN.

Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszej pierwszej autorki/najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2021 r. został Konrad Stefaniak z Wydziału Chemicznego. Wartość nagrody to 10 000 PLN.

Konkurs dla najlepiej publikującej doktorantki/publikującego doktoranta w 2021 r. wygrała mgr inż. Justyna Kowalska z Wydziału Chemicznego. Otrzymuje ona nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2021 r. przyznana została trzem jednostkom: Instytutowi Maszyn PrzepływowychInstytutowi Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Instytutowi Inżynierii Materiałowej. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

Jednocześnie przyznano wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W konkursie o nagrodę dla najlepiej cytowanej autorki/cytowanego autora w 2022 r. wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
 • w dyscyplinie inżynieria materiałowa – prof. dr hab. inż. Leszek Klimek
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – prof. dr hab. Halina Abramczyk
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – dr hab. inż. Michał Kaczmarek, prof. uczelni
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr hab. inż. Piotr Szczypiński, prof. uczelni
 • w dyscyplinie matematyka – prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni

W konkursie o nagrodę dla autorki/autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2021 r. wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria materiałowa – dr inż. Bartłomiej Januszewicz
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – dr inż. Sebastian Frankowski
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr hab. inż. Aneta Poniszewska - Marańda, prof. uczelni
 • w dyscyplinie matematyka – dr Michał Boczek
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. uczelni
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska - Bielawska

W konkursie o nagrodę dla najlepiej publikującej doktorantki/publikującego doktoranta w 2021 r. wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria materiałowa – mgr inż. Pamela Miśkiewicz
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – mgr inż. Aleksandra Chuda
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – mgr inż. Błażej Torzyk
 • w dyscyplinie matematyka – mgr Michał Bełdziński
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – mgr inż. Weronika Głowadzka
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – dr inż. Damian Sokołowski
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Iga Jaśmina Lamar

Laureatem konkursu o nagrodę dla najlepiej cytowanego autora w 2021 roku został prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz z Wydziału Mechanicznego. Otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 PLN.
W konkursie o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2020 roku zwyciężył dr inż. Piotr Szajerski z Wydziału Chemicznego. Dostanie w nagrodę 25 000 PLN.
Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2020 roku został Mikołaj Woźniak z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Wartość nagrody to 10 000 PLN.
Konkurs dla najlepiej publikującego doktoranta w 2020 roku wygrał mgr inż. Andrzej Gąsiorowski z Wydziału Chemicznego. Otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 PLN.
Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2020 roku przyznana została Instytutowi Informatyki Stosowanej. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

Przyznano również wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W konkursie o nagrodę dla najlepiej cytowanego autora w 2021 roku wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
 • w dyscyplinie inżynieria chemiczna – dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. uczelni
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Dorota Kamińska,
 • w dyscyplinie matematyka – prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni

W konkursie o nagrodę dla autorów najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2020 roku wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – dr inż. Piotr Szajerski
 • w dyscyplinie inżynieria chemiczna – prof. dr hab. Beata Gutarowska, dr inż. Justyna Szulc
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Jan Stolarek, dr inż. Tomasz Kowalski, dr hab. inż. Szymon Grabowski, prof. uczelni, dr hab. inż. Dariusz Puchała, dr inż. Kamil Stokfiszewski, prof. dr hab. inż. Mykhaylo Yatsymirskyy
 • w dyscyplinie matematyka – prof. dr hab. Jacek Banasiak
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski, dr hab. inż. Michał Wasiak, prof. uczelni, dr hab. inż. Maciej Dems, prof. uczelni
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. uczelni
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr Tomasz Jasiński

W konkursie o nagrodę dla najlepiej publikującego doktoranta w 2020 roku wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – mgr inż. Paweł Czapski
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – mgr inż. Andrzej Gąsiorowski
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – mgr inż. Sylwia Ścieszka
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – mgr inż. Mariusz Matusiak
 • w dyscyplinie matematyka – mgr Filip Turoboś
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – mgr inż. Damian Sokołowski
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Dominik Tama

Prof. Krzysztof Jóźwik bardzo dziękuje za wszystkie konkursowe zgłoszenia i serdecznie gratuluje wszystkim Laureatom.