Rektor Politechniki Łódzkiej ogłasza co roku konkursy o nagrody:


 • za najwyższą liczbę cytowań,
 • dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych,
 • dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej,
 • za najbardziej wartościowe wdrożenie.

Laureatem konkursu o nagrodę dla najlepiej cytowanej autorki/cytowanego autora w 2022 r. został prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Otrzyma on nagrodę w wysokości 25 000 PLN.

W konkursie o nagrodę dla autorki/autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2021 r. laureatem został prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz z Wydziału Mechanicznego. Otrzyma w nagrodę 25 000 PLN.

Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszej pierwszej autorki/najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2021 r. został Konrad Stefaniak z Wydziału Chemicznego. Wartość nagrody to 10 000 PLN.

Konkurs dla najlepiej publikującej doktorantki/publikującego doktoranta w 2021 r. wygrała mgr inż. Justyna Kowalska z Wydziału Chemicznego. Otrzymuje ona nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2021 r. przyznana została trzem jednostkom: Instytutowi Maszyn PrzepływowychInstytutowi Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Instytutowi Inżynierii Materiałowej. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

Jednocześnie przyznano wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W konkursie o nagrodę dla najlepiej cytowanej autorki/cytowanego autora w 2022 r. wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
 • w dyscyplinie inżynieria materiałowa – prof. dr hab. inż. Leszek Klimek
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – prof. dr hab. Halina Abramczyk
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – dr hab. inż. Michał Kaczmarek, prof. uczelni
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr hab. inż. Piotr Szczypiński, prof. uczelni
 • w dyscyplinie matematyka – prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni

W konkursie o nagrodę dla autorki/autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2021 r. wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria materiałowa – dr inż. Bartłomiej Januszewicz
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – dr inż. Sebastian Frankowski
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr hab. inż. Aneta Poniszewska - Marańda, prof. uczelni
 • w dyscyplinie matematyka – dr Michał Boczek
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. uczelni
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska - Bielawska

W konkursie o nagrodę dla najlepiej publikującej doktorantki/publikującego doktoranta w 2021 r. wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria materiałowa – mgr inż. Pamela Miśkiewicz
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – mgr inż. Aleksandra Chuda
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – mgr inż. Błażej Torzyk
 • w dyscyplinie matematyka – mgr Michał Bełdziński
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – mgr inż. Weronika Głowadzka
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – dr inż. Damian Sokołowski
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Iga Jaśmina Lamar

Laureatem konkursu o nagrodę dla najlepiej cytowanego autora w 2021 roku został prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz z Wydziału Mechanicznego. Otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 PLN.
W konkursie o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2020 roku zwyciężył dr inż. Piotr Szajerski z Wydziału Chemicznego. Dostanie w nagrodę 25 000 PLN.
Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2020 roku został Mikołaj Woźniak z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Wartość nagrody to 10 000 PLN.
Konkurs dla najlepiej publikującego doktoranta w 2020 roku wygrał mgr inż. Andrzej Gąsiorowski z Wydziału Chemicznego. Otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 PLN.
Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2020 roku przyznana została Instytutowi Informatyki Stosowanej. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

Przyznano również wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W konkursie o nagrodę dla najlepiej cytowanego autora w 2021 roku wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
 • w dyscyplinie inżynieria chemiczna – dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. uczelni
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Dorota Kamińska,
 • w dyscyplinie matematyka – prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni

W konkursie o nagrodę dla autorów najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2020 roku wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – dr inż. Piotr Szajerski
 • w dyscyplinie inżynieria chemiczna – prof. dr hab. Beata Gutarowska, dr inż. Justyna Szulc
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
 • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Jan Stolarek, dr inż. Tomasz Kowalski, dr hab. inż. Szymon Grabowski, prof. uczelni, dr hab. inż. Dariusz Puchała, dr inż. Kamil Stokfiszewski, prof. dr hab. inż. Mykhaylo Yatsymirskyy
 • w dyscyplinie matematyka – prof. dr hab. Jacek Banasiak
 • w dyscyplinie nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski, dr hab. inż. Michał Wasiak, prof. uczelni, dr hab. inż. Maciej Dems, prof. uczelni
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. uczelni
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – dr Tomasz Jasiński

W konkursie o nagrodę dla najlepiej publikującego doktoranta w 2020 roku wyróżnienia otrzymali:

 • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – mgr inż. Paweł Czapski
 • w dyscyplinie nauki chemiczne – mgr inż. Andrzej Gąsiorowski
 • w dyscyplinie technologia żywności i żywienia – mgr inż. Sylwia Ścieszka
 • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – mgr inż. Mariusz Matusiak
 • w dyscyplinie matematyka – mgr Filip Turoboś
 • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport – mgr inż. Damian Sokołowski
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – mgr inż. Dominik Tama

Prof. Krzysztof Jóźwik bardzo dziękuje za wszystkie konkursowe zgłoszenia i serdecznie gratuluje wszystkim Laureatom.

W konkursie o nagrodę dla autorów najlepszych publikacji naukowych wydanych w w 2019 roku przyznane zostały dwie równorzędne, w wysokości 12 500 PLN  każda. Otrzymali je prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz i dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ, oboje z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2019 roku został inż. Robert Borowski z Wydziału Chemicznego. Otrzymał 10 000 PLN.

Nagrodę w wysokości 40 000 PLN za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2019 roku przyznana została zespołowi w składzie: dr hab. inż. Marek Bartosik prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski oraz dr hab. inż. Franciszek Wójcik Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2019 roku laureatem został prof. dr hab. Jacek Ulański z Wydziału Chemicznego. Otrzymał 25 000 PLN.

Przyznana została również nagroda specjalna w wysokości 25 000 PLN. Otrzymała ją dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, za wkład w rozwój nauk rolniczych w Politechnice Łódzkiej.

W konkursie o nagrodę dla autorów najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2018 roku wygrał dr inż. Piotr Brzeski z Wydziału Mechanicznego. Wartość nagrody to 25 000 PLN.

Inżynier Stefan Cichosz z Wydziału Chemicznego zwyciężył w kategorii dla najmłodszego, pierwszego autora publikacji naukowej w ub. roku. Otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

Nagrodę za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2018 roku przyznana została zespołowi naukowców z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatykii Automatyki w składzie: dr hab. inż. Marek Bartosik, prof.  PŁ, prof. dr  hab. inż. Piotr Borkowski oraz dr hab. inż. Franciszeki Wójcik. Wartość nagrody to 40 000 PLN.

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2018 roku laureatem został prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski z Wydziału Mechanicznego. Otrzyma 25 000 PLN.

Przyznana została również nagroda specjalna, za znaczny wkład w prace naukowe Politechniki Łódzkiej, dla mgra inż. Adriana Gliszczyńskiego z Wydziału Mechanicznego. Wartość tej nagrody to 5 000 PLN.